چرا اتریش بهترین کشور برای مهاجرت هستش؟

چرا اتریش بهترین کشور برای مهاجرت هستش؟
اینجا دلایل خودم رو میگم که چرا از نظر من اتریش بهترین کشور برای مهاجر...