لاتاری چیست و شرایط ثبت نام لاتاری 2022 چیست؟

لاتاری چیست و شرایط ثبت نام لاتاری 2022 چیست؟
لاتاری نام برنامه یا قرعه کشی است که در آن تعداد 50000 ویزا بین افراد...