شرایط اخذ ویزای تحصیلی قبرس

شرایط اخذ ویزای تحصیلی قبرس
تعداد دانشجویان خارجی در قبرس در سه سال گذشته 10 هزار نفر افزایش یافته...