آنچه روس‌ها در برلین انجام دادند!

آنچه روس‌ها در برلین انجام دادند!
تجاوز و سواستفاده جنسی تقریبا در تمام جنگ‌های شناخته شده در طول تاریخ...