۸۸ درس‌های زیادی برای ما داشت

۸۸ درس‌های زیادی برای ما داشت
گفت‌وگو با رضا امیرخانی به بهانه انتشار کتاب جدیدش، نیم‌دانگ پیونگ‌یان...