رزرو پرواز برای درخواست ویزای شینگن باید چگونه باشد؟

رزرو پرواز برای درخواست ویزای شینگن باید چگونه باشد؟
یکی از مدارکی که باید در پرونده شما موجود باشد، رزرو پرواز رفت و برگشت...