بن‌بست و جاده یکی می‌شود اگر

بن‌بست و جاده یکی می‌شود اگر
گزارشی از صفر تا صد اپلای