چرا پولدار ها، آرامش ندارند؟! + راه‌حل‌های داشتن یک زندگی آرام و راحت از زبان خداوند

چرا پولدار ها، آرامش ندارند؟! + راه‌حل‌های داشتن یک زندگی آرام و راحت از زبان خداوند
بیاییم در مصاحبه با خدا بنشینیم و چرایی نا آرام بودن برخی از ثروتمندان...