یادداشت‌های من از دوره‌های IxDF - قسمت اول: مقدمه

یادداشت‌های من از دوره‌های IxDF - قسمت اول: مقدمه
توی این سری نوشته‌ها، سعی می‌کنم نکاتی رو که از دوره‌های مختلف بنیاد ط...