آنگاه که اسنپ همه چیز را تغییر داد - بخش پایانی

آنگاه که اسنپ همه چیز را تغییر داد - بخش پایانی
در بخش اول یادداشت‌‌ام تعدادی از تاثیرات استارتاپ اسنپ و دیگر رقبایش د...