لذت حل مسئله در اوبونتو

لذت حل مسئله در اوبونتو
از پریروز که پست اولم را در اینجا نوشتم، چند موضوع مختلف برای نوشتن پی...