مراحل اخذ پذیرش از دانشگاه‌های روسیه

مراحل اخذ پذیرش از دانشگاه‌های روسیه
موسسه روسانا در زمینه اعزام دانشجو به روسیه و تحصیل در روسیه در خدمت د...