وقتی قصد مهاجرت به کانادا رو داریم چیکار نکنیم!؟

وقتی قصد مهاجرت به کانادا رو داریم چیکار نکنیم!؟
این مطلب یه تجربه کاملا شخصی که بعد یک سال و اندی دوندگی فهمیدم اوووپس...