چطور به عنوان یه ایرانی با ۳۰۰ یورو تو اروپا شرکت ثبت کنیم؟

چطور به عنوان یه ایرانی با ۳۰۰ یورو تو اروپا شرکت ثبت کنیم؟
اگر شما برنامه نویس هستید و تو ایران (یا هرجای دیگه دنیا) زندگی میکنید...