مراحل تماما الکترونیکی آزادسازی مدرک برای اپلای - سیستم جدید از سال ۱۳۹۸

مراحل تماما الکترونیکی آزادسازی مدرک برای اپلای - سیستم جدید از سال ۱۳۹۸
اگر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاهی خارج از ایران پذیرش گرفت...