Master of Business Administration

مطالعات زنان و جنسیت

دانشگاه سنت لوئیس

دانشگاه سنت لوئیس

United States, Missouri, Saint Louis

 مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه سنت لوئیس برای افراد از همه جنسیت ها باز است، با دوره هایی با تمرکز بر زنان، جنسیت و تمایلات جنسی در سراسر برنامه درسی علوم انسانی و اجتماعی و از جمله مدارس حرفه ای مانند پرستاری، حقوق و مددکار اجتماعی.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 46462

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-08-24

تاریخ برگزاری

2023-04-01

درباره این دوره

درباره مطالعات زنان  و جنسیت در مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه سنت لوئیس مطالعه تجربه انسانی است که زنان و جنسیت را در مرکز تجزیه و تحلیل قرار می دهد. رشته ای میان رشته ای است که از دانش و تخصص در علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی ترسیم می شود. بررسی می کند که چگونه نابرابری جنسیتی در نهادها و شیوه های اجتماعی ساخته می شود، جایگزین های برابری خواهانه تری را پیش بینی می کند، و استراتژی های تغییر اجتماعی را مطالعه می کند. مطالعات زنان و جنسیتی هم به این نگاه می کند که هنجارهای جنسیتی در سراسر فرهنگ ها چگونه متفاوت است، و هم چگونگی تعامل آنها با دیگر سیستم های نابرابری، مانند هنجارهای مبتنی بر نژاد و طبقه. دوره ها از «جنسیت و فرهنگ عامه» تا «خشونت علیه زنان؛» از «نظریه فمینیستی» تا «فمینیسم در عمل» و از «فمینیسم های چند فرهنگی آمریکا» گرفته تا «فمینیسم های جهانی» را در بر می گیرد."دانشجویان حرفه ای حرفه ای را در سازمان های خدمات اجتماعی، دولت، شرکت ها و موسسات آموزشی دنبال می کنند؛ برخی از دانش آموزان به کار کارشناسی ارشد یا دکتری در زنان می روند"s و مطالعات جنسیتی و یا پیگیری کار تحصیلات تکمیلی در زمینه های مختلف، از جمله مدد کاری اجتماعی و حقوق.

دوره ها شامل:فمینیسم های مطالعات زنان و جنسیت در آمریکا: رویکردهای تقاطعی زنان فمینیسم جهانی و فراملی و جنسیت در فمینیسم جهانی فیلم در عمل

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

یک برنامه کاربردی آنلاین را تکمیل کنید. اگر شما درخواست ورود به SLU را برای اولین بار، دانشجوی سال اول، ما همچنین از شما می خواهیم برای تکمیل مقاله. هیچ هزینه درخواست برای درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی به SLU وجود دارد. ارسال رونوشت از تمام کار ثانویه. مدرکی مبنی بر زبان انگلیسی خود ارائه کنید. این نمرات از هر آزمون استاندارد شما ممکن است گرفته شده برای آماده شدن برای کالج – TOEFL ، IELTS ، PTE ، SAT ، ACT و یا Duolingo نمره. همه متقاضیان بین المللی ما ملزم به نشان دادن مهارت انگلیسی خود هستند و این آزمایش ها می تواند به ما کمک کند تا این عزم را انجام دهیم. اگر شما شرایط ورود مستقیم SLU را برآورده نمی کند، ما شما را تشویق به درخواست به مسیر و یا برنامه های زبان انگلیسی ارائه شده توسط دانشگاه سنت لوئیس. اثبات حمایت مالی

شرایط شروع تحصیل

SLU پذیرش برنامه های کاربردی را در حالی که فضا در دسترس است ادامه خواهد داد.

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا