Master of Business Administration

مسیر اسپانیایی به پرستاری

دانشگاه کاردینال هررا (CEU)

دانشگاه کاردینال هررا (CEU)

Spain, Valencia, Paterna

   اگر شما علاقه مند به تدریس در هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی به منظور غنی سازی مشخصات حرفه ای آینده خود را، ما ارائه امکان مصرف سال اول به زبان انگلیسی و سپس ادامه تدریس به زبان اسپانیایی برای بقیه مسیر اسپانیایی به پرستاری ارائه شده توسطدانشگاه کاردینال هررا (CEU).

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 7304

زبان تحصیل

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-05

تاریخ برگزاری

2022-02-02

درباره این دوره

 برنامه ما نیز با هر نیاز سازگار می شود:برای غیر-دانش آموزان بومی اسپانیایی : در طول سال اول تمام افراد به زبان انگلیسی تدریس می شود ، به جز 18 ECTS (که در سال بعد گرفته خواهد شد) که در آن به جای ما ارائه دانش آموز ماژول برای حمایت از یادگیری زبان اسپانیایی خود را ، که کمک خواهد کرد که آنها را به تدریس به زبان اسپانیایی بعد در مدرک خود را سازگار. برای دانشجویان بومی اسپانیایی: در طول سال اول تمام موضوعات به زبان انگلیسی گرفته می شوند، به جز ۱۸ ECTS که به زبان اسپانیایی تدریس می شوند. فرصت های شغلیفارغ التحصیلان مسیر اسپانیایی  به پرستاری ارائه شده توسط دانشگاه کاردینال Herrera (CEU) می تواند فعالیت حرفه ای خود را در بخش های مختلف توسعه, اگر چه صلاحیت دارای یک پروفایل منحصر به فرد از یک پرستار مسئول درمان های عمومی, کارکردهای آن به صورت زیر مورد بررسی قرار می گیرد: عملکرد رفاهی: ارائه درمان پرستاری برای بیمارستان جامعه (تخصص ها)مراقبت های بهداشتی اولیه: آموزش بهداشت و ارتقای نقش تحصیلی: آموزش دانش مدرس پرستاریدانشگاه آموزش دانشجويان در طی آموزش عملی آموزش بهداشت کادر پزشکی برای بيماران و بستگان

دوره های شامل: ساختارروانشناسی و عملکرد بدن انسان  آمار انسانشناسی زيست شناسیو سيستم های اطلاعاتی بيوشيمی بنيادهای نظری و روش شناسی پرستاری

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

برای شروع فرایند پذیرش، شما نیاز به تکمیل فرم آنلاین، نشان دهنده اطلاعات زیر:اطلاعات شخصی شما، بنابراین ما می توانیم در تماس با شما مدرک شما مایل به تحصیل در CEU والنسیا اگر شما به عنوان یک درخواست اول-سال یا یک دانش آموز انتقال (در این مورد، شما باید بدانید که ما’t قبول برنامه های کاربردی از نامزدهای انتقال در برخی از مدارک تحصیلی)کپی اسکن شده از کارت شناسایی و یا گذرنامه اسکن نسخه از تمام رونوشت دبیرستان از سوابق اسکن دیپلم نهایی دبیرستان، اگر شما در حال حاضر آن را عکس (فرمت شناسه)جلد نامه

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا