Master of Business Administration

مطالعات علم و فناوری

دانشگاه کرنل

دانشگاه کرنل

United States, New York, Ithaca

مطالعات علم و فناوری یک رشته دانشگاهی نوظهور است که به تحلیل تاریخی و اجتماعی علم و مهندسی اختصاص دارد. STS بر روی سنت های علوم انسانی و اجتماعی می سازد تا ابعاد اجتماعی و فرهنگی علم و فناوری را به طور سیستماتیک بررسی کند. برنامه مطالعات علم و فناوری توسط دانشگاه کرنل ارائه می شود.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 28388

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-08-26

تاریخ برگزاری

2021-12-15

درباره این دوره

آموزش وپرورش این رشته دارای الزامات دوره خاص است. همه دانش آموزان انتظار می رود، قبل از پذیرش خود را در آزمون نامزدی، چهار دوره به طور خاص مقدماتی نظری و روش شناسی در سه حوزه از چهار موضوع: تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی، و سیاست علم و فن آوری، و همچنین یک-سمینار ترم به عنوان مقدمه ای بر این زمینه به عنوان یک کل در نظر گرفته شده است. حداقل چهار دوره از دوره های گرفته شده در طول سال اول دانشجو باید دوره های مطالعات علم و فناوری باشد. انتظار می رود دانشجویان حداقل به یک زبان خارجی که برای خواندن ادبیات در حوزه تحقیقاتی خود کافی است، به سطحی از شایستگی دست یابند. کمیته ویژه تصمیم خواهد گرفت که چگونه این صلاحیت نشان داده شود؛ صلاحیت باید قبل از پذیرش در آزمون نامزدی ایجاد شود. زبان های اضافی ممکن است به صلاحدید کمیته ویژه مورد نیاز باشد. انتظار می رود همه دانش آموزان در زندگی دپارتمانی نقش فعالی داشته باشند و درگیر فعالیت هایی مانند یک گروه بحث هفتگی، یک سریال محاوره ای، و دیگر رویدادهای آموزشی و کارگاه های آموزشی ویژه شوند.برنامه مطالعات علم و فناوری توسط دانشگاه کرنل ارائه می شود.

تمرکز بر اساس موضوع:تاریخ و فلسفه علم و فناوری مطالعات اجتماعی علم و فناوری

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

توصیه هابیانیه ای ازهدف رونوشتزبان انگلیسی

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا