Master of Business Administration

روانشناسی

دانشگاه اروپایی مادرید

دانشگاه اروپایی مادرید

Spain, Madrid, Madrid

  مدرک روانشناسی در دانشگاه اروپایی مادرید با هدف ارائه مهارت های ارتباطی و اجتماعی به دانشجویان برای کار به عنوان یک روانشناس در تعدادی از تنظیمات از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حقوق و پزشکی قانونی، و ورزش است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-18

تاریخ برگزاری

2022-10-25

درباره این دوره

بررسی اجمالی سلامت ذهن ما ضروری است بدون توجه به نظم و انضباط. به این ترتیب، روانشناسی در دانشگاه اروپایی مادرید شامل طیف عظیمی از زمینه ها از جمله آموزش و پرورش، سازمان و مدیریت، و ورزش—به نام چند. پس، فرصت های شغلی در روانشناسی چه هستند؟ روانشناسان چه کاری می توانند انجام دهند؟ در زیر، شما می توانید فرصت های شغلی اصلی است که شما می توانید آرزوی آن را با پیگیری لیسانس در روانشناسی، که شما را واجد شرایط به تمرین به عنوان یک روانشناس پیدا کنید. قابلیت ها:توانایی درک کارکردها، ویژگی ها و محدودیت های مدل های نظری مختلف روانشناسی در زمینه روانشناسی سلامت. توانایی درک اصول اساسی فرایندهای مختلف روانشناختی در زمینه روانشناسی سلامت. توانایی درک فرایندها و مراحل اصلی رشد روانی در طول چرخه زندگی به عنوان آنها مربوط به عادی بودن و ناهنجاری در زمینه روانشناسی سلامت است. توانایی درک اساس زیستی رفتار انسان و کارکردهای روانی. توانایی درک اصول روانی اجتماعی عملکرد گروه ها و سازمان ها. توانایی درک بعد اجتماعی و انسان شناختی انسان، از جمله عوامل تاریخی و اجتماعی فرهنگی درگیر در پیکربندی روانی انسان. توانایی درک روش های مختلف ارزیابی، تشخیص و درمان روانی در زمینه های مختلف کاربردی روانشناسی سلامت. توانایی درک طرح های مختلف پژوهشی، رویه های تدوین و آزمایش فرضیه ها و تفسیر نتایج و قادر بودن به اعمال آن ها در زمینه روانشناسی سلامت. توانایی درک زمینه های مختلف کاربرد روانشناسی و داشتن تخصص لازم برای تاثیر گذاری بر کیفیت زندگی افراد، گروه ها، جوامع و سازمان ها در زمینه های آموزشی، بالینی، بهداشتی، سازمانی و جامعه.

دوره های شامل: روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی علوم شناختی رفتار درمانی مغزذهن

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

درخواست تکمیل اثبات شماامتحانات ثبت نام خود را تصویب کرد

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا