Master of Business Administration

روانشناسی

دانشگاه اسک آنلاین

دانشگاه اسک آنلاین

United Kingdom, England, Colchester

آیا شما ذهن استعلام کننده و تشنگی برای دانش؟ آیا شما مجذوب این هستید که مردم چگونه فکر می کنند و چه چیزی آنها را تیک می زند؟ گواهی آنلاین کوتاه آموزش عالی در دوره روانشناسی از دانشگاه اسک آنلاین می تواند سنگ پله شما نیاز به تجربه یک جهان کاملا جدید است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 5306

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-01-11

تاریخ برگزاری

2023-01-06

درباره این دوره

شما با مهارت های یادگیری است که اطمینان حاصل شود که شما از نظر آکادمیک آماده برای درگیر شدن در یادگیری آنلاین در سطح پیشرفته در اصول یادگیری موثر ما در روانشناسی شروع خواهد شد. سپس شما در ادامه با موضوعات کلیدی درون زمینه روانشناسی یاد می گیرید، برای مثال راه هایی که افراد، به عنوان افراد یا گروه ها، بر دیگری، حافظه و شناخت انسان و خیلی بیشتر تأثیر می گذارد. رسیدن به گرفتن با علم پشت ذهن، مغز، رفتار و تجربه. شما در مورد زمینه های مختلف درون روانشناسی و همچنین اینکه چگونه می توان روانشناسی را در تنظیمات زندگی واقعی به کار برد یاد خواهید گرفت و می تواند به ما کمک کند تا افکار و اعمال افراد فردی و گروه های اجتماعی آنها را درک کنیم. در طول این دوره روانشناسی از دانشگاه اسک آنلاین، شما’طیف گسترده ای از موضوعات از جمله : تاریخچه تفاوت های فردی و مسائل اخلاقی و جنجال های آن را افزایش می دهد رویکردهای اخلاقی و فرهنگی به سلامت روان ، استرس و تندرستی چگونه می توان از روانشناسی برای تحلیل چگونگی شکل گیری نگرش ها و تغییر تئوری ها و روش ها در زمینه روانشناسی اجتماعی استفاده کرد؛مقدمه ای بر مطالعه حافظه انسان و شناخت آیندهخود را از طریق روانشناسی CertHE ما شما’طیف گسترده ای از مهارت های قابل انتقال از جمله استفاده از بحرانی به دست آوردن-تفکر به مواد منبع، درک نقش شواهد، مهارت های ارتباطی و توانایی با موفقیت در یادگیری منعکس و به رسمیت شناختن چگونه این ممکن است توسعه شغلی آینده و برنامه ریزی تاثیر می گذارد. گزینه های شغلی مربوط به این برنامه بسیار گسترده است، نقش هایی که شما می توانید به آن نگاه کنید عبارتند از: مشاوره، خدمات مدنی (به عنوان مانند نقش به عنوان یک کارگر جوانان و یا در پیشگیری از جرم)، بازاریابی، تحقیقات، بهداشت و درمان (به عنوان مانند پرستاری و یا حمایت از نقش کارگر)، امنیت (به عنوان مانند. تحلیلگران امنیتی یا دانشمندان رفتاری)، آموزش (مانند آموزش نقش های دستیار یا حمایت رفتاری) و کسب و کار (مانند منابع انسانی یا آموزش).

دوره ها عبارتند از    : یادگیری موثر در روانشناسی روانشناسی اجتماعی شخصیت و هوش روانشناسی شناختی روانشناسی نگرش ها روش های پژوهش سلامت روان، استرس و تندرستی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

ما معتقدیم که آموزش و پرورش باید برای همه قابل دسترسی باشد. به همین دلیل است که ما ارائه یک مسیر ورود باز — به این معنی که شما هیچ تجربه قبلی دانشگاهی و یا کار به منظور شروع به مطالعه با ما نیاز ندارد. شما همچنین نیاز به برآورده کردن زبان انگلیسی مورد نیاز ما. شما نیاز به تصویب اولین مجموعه واگذاری خود را در سه هفته اول دوره به منظور ادامه مطالعات خود را.

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا