Master of Business Administration

تحصیلات ابتدایی

دانشگاه سن خورخه

دانشگاه سن خورخه

Spain, Aragon, Zaragoza

فارغ التحصیلان برنامه آموزش ابتدایی دانشگاه سن خورخه از نوآورانه ترین ابزارهای روش شناختی، تکنولوژیکی و سازمانی برای پاسخ به تقاضای موسسات آموزشی بهره مند خواهند شد.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

زبان تحصیل

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-12

تاریخ برگزاری

2022-10-31

درباره این دوره

حوزه های مطالعاتی نظام آموزش و پرورش کنونی با چالش های جدیدی مواجه است که باید با اصلاح نهادهای آموزشی و آموزش متخصصانی که یادگیری دانشجویی را برنامه ریزی و تسهیل می کنند، مورد رسیدگی قرار گیرد. به غیر از دانش پداگوژیک صدا در مورد سیستم آموزشی، پیشنهادهای روش شناختی و سازمانی جدید، طراحی و توسعه برنامه درسی، ICT اعمال شده به آموزش و پرورش، سازمان مراکز و توجه شخصی برای دانش آموزان،برنامه آموزش ابتدایی دانشگاه سن خورخه نیز بر آموزش های بسیار عملی تمرکز می کند که نشان دهنده آنچه معلمان باید در کلاس درس با آن برخورد کنند. این امر متخصصانی را در اختیار ما قرار می دهد که توانایی پاسخگویی موفقیت آمیز به نیازهای زمینه آموزشی فعلی را دارند.

دوره ها عبارتند از:مدرسه و تدریس نظریه انگلیسی و تاریخ آموزش و پرورش: روانشناسی رشدی روانشناسی رشدی عمومی روانشناسی تربیتی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

B1 اسپانیایی + B1 انگلیسی قبولیدر آزمون ورودی دانشگاه اسپانیا. قبولی در آزمون ورودی برای نامزدهای بیش از 25 سال. گواهی تجربه حرفه ای (قابل اجرا برای نامزدهای بیش از 40 سال). قبولی در آزمون ورودی برای نامزدهای بیش از 45 سال.برگزاری یکی از صلاحیت های اسپانیایی زیر:Técnico برتر د Formación حرفهTécnico برتر د Artes Plásticas y DiseñoTécnico Deportivo Superior Holda pre-university secondary education qualification from any country belonging to the European Union or other education systems with international agreements with Spain.برگزاری صلاحیت باچیلر از کشور متعلق به اتحادیه اروپا و معادل صلاحیت باچیلر اسپانیایی برگزاری صلاحیتدانشگاه اسپانیایی. مطالعات دانشگاهی ناتمام قبلی را از یک دانشگاه خارجی داشته باشد.

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا