Master of Business Administration

فلسفه، هنر و جامعه

دانشگاه هلسینکی

دانشگاه هلسینکی

Finland, Province of Southern Finland, Helsinki

برنامه فلسفه، هنر و جامعه در دانشگاه هلسینکی شاخه هایی از فلسفه و آرایه گسترده ای از تحقیقات هنرها را گرد هم می آورد. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 12

هزینه سالانه

EUR 0

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-30

تاریخ برگزاری

2022-09-15

درباره این دوره

برنامه highllights در حالی که فلسفه، هنر و برنامه جامعه در دانشگاه هلسینکی همچنان به پرورش تحقیقات در موضوعات سنتی از زمینه های مربوطه خود را، آن را نیز به طور فعال تشویق رویکردهای بین رشته ای است. حوزه های تحقیقاتی کلیدی تحقیقات این برنامه موضوعاتی مانند ماهیت واقعیت به عنوان یک کل را در بر می گیرد و چگونه می توان از طریق مشاهده و استعلام فردی در رشته های علمی، جهان را شناخت. پرسش هایی که با توضیح علمی و استدلال علمی سر و کار دارند از جمله منگنه های آن هستند.مباحث نیز شامل بررسی ارزش ها و فضیلت ها، نسل دانش مربوط به انسان و جوامع و همچنین پرسش های اخلاقی و سیاسی تعبیه شده در چنین دانشی است. مباحث پژوهشی همچنین به ماهیت و کارکردهای جهان های داستانی و رابطه این جهان ها با مفاهیم واقعیت می پرداخت. ویژگی های خاص متن شناسی، فیگورال بودن، موسیقایی بودن، و بازنمایی به طور کلی از جمله زمینه های کلیدی تحقیقاتی برنامه است.

مدرک دکترا در این برنامه شامل پایان نامه دکترا و 40 اعتبار از مطالعات اضافی است. مطالعات به مطالعات خاص نظم و انضباط تقسیم شده است، با هدف حمایت از پروژه تحقیقاتی خود را، و آموزش مهارت های قابل انتقال است.

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

برنامه های کاربردی باید حداقل الزامات تعیین شده برای ترتیبات نظارتی را برآورده کنند (به معیارهای انتخاب نگاه کنید). سرپرستان نام برده شده در درخواست باید به طور اولیه با این کار موافقت کرده اند. مدرک قبلی شما باید مربوط به موضوع و انضباط پژوهشی برنامه ریزی شده باشد. مدرک تحصیلی در صورتی مرتبط تلقی می شود که شامل مطالعات کافی در رشته ای باشد که با توجه به موضوع پایان نامه پیشنهادی دکتری، می تواند مبنای مناسبی برای مطالعات دکتری تلقی شود. تمام مطالعات مورد نیاز برای مدرک شما درخواست با تکمیل، درجه بندی و ثبت نام تا پایان دوره درخواست مربوطه است. هیچ استثنایی برای این قاعده مطرح نمی شود. متقاضیانی که حق تحصیل دریافت می کنند، باید بتوانند قبل از پذیرش محل تحصیل ارائه شده، نسخه گواهی شده دیپلم رسمی خود را ارائه دهند.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا