Master of Business Administration

پرستاری

دانشگاه پیس

دانشگاه پیس

United States, New York, Pleasantville

با یک برنامه پرستاری از دانشگاه پیس، شما تفاوت در زندگی خود و بیماران و خانواده های شما خدمت می کنند.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 46513

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-06

تاریخ برگزاری

2023-02-15

درباره این دوره

دانشجویان به طور مستقیم در برنامه پرستاری از دانشگاه پیس به عنوان دانشجویان سال اول پذیرفته می شوند و به قرار دادن آنها در برنامه پرستاری اطمینان می دهند. دست در تجارب بالینی آغاز سال دوم NCLEX – RN نرخ عبور همچنان به خوبی بالاتر از میانگین های ایالتی و ملی افزایش می یابد. حرفه ای با توجه به repuation عالی از دانشجویان پرستاری دانشگاه پیس، بسیاری از دانشجویان ما پس از امکانات برای موقعیت کارکنان در طول تجارب تجویز بالینی خود را در مراکز پزشکی برتر منطقه ای در منطقه سه ایالتی به دنبال. شرکای بالینی ما می دانند که فارغ التحصیلان پرستاری پیس به خوبی برای حرفه ای انتخاب شده پرستاری آماده هستند. دانشجویان ما توسط معتبرترین بیمارستان ها و مراکز درمانی در منطقه متروپولیتن نیویورک استخدام می شوند، از جمله: مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ، نیویورک-پرسبیترین، مرکز پزشکی مونته فیوره، مرکز پزشکی وستچستر، NYU Langone، و همچنین مراکز بهداشتی جامعه و شیوه های پزشکی خصوصی

دوره ها شامل اصولتمرین پرستاری بود، جایی که شما پایه ها و اصول عمل پرستاری را یاد خواهید گرفت؛ زنان’سلامت، پرستاری مادر و نوزاد، دوره ای که با بهره گیری از سلامت اولیه هستند و چارچوب خانواده محور برای مطالعه پرستاری مادر و نوزاد و پرستاری سلامت زنان؛  و انتقال به عمل حرفه ای پرستاری، دوره ارشد capstone است که بر تفکر انتقادی و تصمیم گیری برای انتقال به عمل حرفه ای تمرکز دارد.

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

Application & FeeIdentificationLetters of Recommendation – Two letters of recommendation from a teacher or counselor who knows you well and cantest to your academic potential and personal characteristics.  مقاله نوشته شده / بیانیه شخصی — یک مقاله / بیانیه شخصی ، حدود 250-650 کلمات در طول ، که کمیته پذیرش در بررسی درخواست شما کمک کند. مقاله / بیانیه شخصی شما ارسال باید تنها از کار اصلی خود را تشکیل می شود. نمرات رسمی آزمون – نمرات رسمی آزمون و سایر مواد آموزشی باید مستقیماً از مرجع یا موسسه آزمون ارسال شود. رونوشت رسمی – رونوشت رسمی، دیپلم، و ترک نمرات امتحانات از مدارس متوسطه و پس از متوسطه (به انگلیسی). 

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا