Master of Business Administration

علوم ریاضی

دانشگاه استلنبوش

دانشگاه استلنبوش

South Africa, Western Cape, Stellenbosch

 برنامه علوم ریاضی در دانشگاه استلنبوش تمرکز در ریاضیات یا بیوتماتیک دارد. حداقل نیاز اعتباری در هر منطقه تمرکز 128 است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 12

هزینه سالانه

EUR 3407

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-02-13

تاریخ برگزاری

2022-10-31

درباره این دوره

حقایق کلیدی برنامه علوم ریاضی در دانشگاه Stellenbosch خواهد شد برای شما به عنوان دانش آموز بسته به پس زمینه و ترجیحات خود را توسعه یافته است. شما می توانید با اجازه بخش ریاضیات حداکثر معادل نیمی از برنامه خارج از بخش ریاضیات را. در هر ترم شما باید ماژول های افتخارات را به ارزش حداقل 64 اعتبارات. در ترم دوم یکی از این ماژول ها یک پروژه تحقیقاتی است. ماژول هایی که انتخاب می کنید تمرکز خود را به BScHons در ریاضیات می دهند. این تمرکز با شما برای طراحی یک برنامه درسی مناسب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دوره ها عبارتند از: جبر تجزیه و تحلیل عملکردی و اندازه گیری تئوری تجزیه و تحلیل واقعی و پیچیده نظریه مجموعه و نظریه اعداد جبری Topology  تحلیل موجک جبرمحاسباتی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

قرارداد شما فرم  پشتیبانی دانشجویی (دانش آموزان با نیازهای خاص)  مدارک صلاحیت – لطفا اطمینان حاصل شود که شما آپلود مدارک صلاحیت برای هر مدرک فوق العاده به دست آمده است و اسناد است رسمی و گواهی شده است. این نشان می دهد که مدارک صلاحیت اصلی خود را (رونوشت دانشگاهی و گواهی مدرک همراه) که شما پس از فارغ التحصیلی دریافت کرده اند باید مهر و امضا شده توسط موسسه اعطا. مدارک تحصیلی کوتاه تر از 12 ماه در مدت زمان در نظر گرفته نخواهد شد اثبات زبان انگلیسی مدرک کارشناسی با ریاضیات به عنوان اصلی و یا معادل صلاحیت علامت نهایی حداقل 60 ٪ برای ریاضیات

شرایط پرداخت

National – Tuition: R48,732 SADC – minimum compulsatory initial fee: R60,000; Tuition: R0 Africa – minimum compulsatory initial fee R60,000;   شهریه: R30,025بقیه جهان – حداقل هزینه اجباری اولیه: R60,000; شهریه R60,050.

رشته های مشابه

رشته زبان ایتالیایی و اسپانیایی (با یک سال خارج از کشور) (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-18

تاریخ شروع

2023-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-08

تاریخ شروع

2023-06-15

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته ریاضیات کاربردی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-27

تاریخ شروع

2023-02-22

رشته نوشتن خلاق

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته علوم دامی - علوم و تاکیدات پیش حرفه ای

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته فیلمنامه نویسی با فیلم، تلویزیون و رادیو (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-12

تاریخ شروع

2023-01-15

رشته سیستم های اطلاعاتی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-15

رشته مطالعات آمریکای لاتین

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-15

رشته مدیریت کسب و کار جهانی (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-12

تاریخ شروع

2022-06-30

بازگشت به بالا