Master of Business Administration

مدیریت - مدیریت مهمان نوازی و گردشگری

دانشگاه پیس

دانشگاه پیس

United States, New York, New York City

با مدیریت — مهمان نوازی و مدیریت گردشگری از دانشگاه پیس ، شما واقعا می توانید در هر نقطه بروید — پنج ستاره رستوران منهتن ، هتل نخبگان در هنگ کنگ ، و یا یک سایت گردشگری پایدار در برزیل. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 46513

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-06

تاریخ برگزاری

2023-02-15

درباره این دوره

مدیریت – مهمان نوازی و مدیریت گردشگری از دانشگاه پیس شما را برای تجزیه و تحلیل و پاسخ به عوامل شکل دهنده صنعت آماده می کند: اهداف کسب و کار پایدار، ملاحظات زیست محیطی، و مسائل اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی.  هسته کسب و کار قوی برنامه ما به شما مهارت در گزارش دهی مالی، برنامه ریزی عملیات، زمان بندی کارکنان، توسعه سازمانی، و توسعه سیاست می دهد. برو برای پاداش حرفه ای لوبین مهمان نوازی و گردشگری برنامه مدیریت تنها AACSB معتبر برنامه در منطقه شهر نیویورک است. ما بر خلاف برنامه های دیگری که بر مهارت های فنی تأکید دارند، تمرکز خود را بر مدیریت ارائه می دهیم. آماده شدن برای افزایش به سمت رهبری در گردشگری، هتل و مدیریت رستوران، و برنامه ریزی رویداد و مدیریت. گزینه های حرفهای برگزارکننده کنفرانس مدیر برنامه ریز رویدادهای خدمات مهمان بینش های جهانی مدیر هتل مدیر کل بازاریابی و روابط عمومی مدیر رستورانمدیر سفر عامل

دوره ها عبارتند از: عمل کسب و کار معاصر حسابداری مالی مدیریت حسابداری مالی مدیریت حقوق کسب و کار  اصول بازاریابی مدیریتی و سازمانی مفاهیم تجزیه و تحلیل کسب و کار

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

Application & FeeIdentificationLetters of Recommendation – Two letters of recommendation from a teacher or counselor who knows you well and cantest to your academic potential and personal characteristics.  مقاله نوشته شده / بیانیه شخصی — یک مقاله / بیانیه شخصی ، حدود 250-650 کلمات در طول ، که کمیته پذیرش در بررسی درخواست شما کمک کند.  مقاله / بیانیه شخصی شما ارسال باید تنها از کار اصلی خود را تشکیل می شود. نمرات رسمی آزمون – نمرات رسمی آزمون و سایر مواد آموزشی باید مستقیماً از مرجع یا موسسه آزمون ارسال شود. رونوشت رسمی – رونوشت رسمی، دیپلم، و ترک نمرات امتحانات از مدارس متوسطه و پس از متوسطه (به انگلیسی). 

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا