Master of Business Administration

مطالعات لیبرال

دانشگاه پیس

دانشگاه پیس

United States, New York, New York City

 مدرک مطالعات لیبرال از دانشگاه پیس یک برنامه بین رشته ای از ۱۲۰ اعتبار در رشته های دانشگاهی دو-سه هنر و/یا علوم است که با علاقه و مشاوره دانشجویی تعیین می شود. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 46513

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / آنلاین /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-06

تاریخ برگزاری

2023-02-15

درباره این دوره

ویژگی های کلیدی آن است جذاب به دانش آموزان انتقال سطح بالا و به خصوص به دانش آموزان بالغ علاقه مند به امکان استفاده از اعتبارات یادگیری تجربی نسبت به درجه 1 خود را. غلظت نمونه ارتباطات و ادبیات است؛ عدالت کیفری و جامعه شناسی؛ و مطالعات لیبرال عمومی. تمرکز اخیر به خصوص انعطاف پذیر است چرا که می توان آن را در اطراف یک موضوع از انتخاب دانش آموز ساخته شده, مانند مطالعات آمریکایی; دولت; و فلسفه و مطالعات دینی.در هنگام انتخاب تمرکز، دانشجوی مدرک مطالعات لیبرال از دانشگاه پیس با مشاوران کالج هنر و علوم دایسون همکاری نزدیکی دارد تا تجربه آموزشی معنی دار و منسجمی بسازد. توجه داشته باشید که بسیاری از دوره های قابل اجرا به رشته مطالعات لیبرال آنلاین ارائه می شود، هر چند دانش آموزان آزاد هستند برای انتخاب آنهایی که آنلاین و یا در محل.

دوره ها عبارتند از: یک دوره نوشتن یک دوره ریاضی یک Capstone / سال ارشد دوره تجربه در رشته

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

Application & FeeIdentificationLetters of Recommendation – Two letters of recommendation from a teacher or counselor who knows you well and cantest to your academic potential and personal characteristics.  مقاله نوشته شده / بیانیه شخصی — یک مقاله / بیانیه شخصی ، حدود 250-650 کلمات در طول ، که کمیته پذیرش در بررسی درخواست شما کمک کند.  مقاله / بیانیه شخصی شما ارسال باید تنها از کار اصلی خود را تشکیل می شود. نمرات رسمی آزمون – نمرات رسمی آزمون و سایر مواد آموزشی باید مستقیماً از مرجع یا موسسه آزمون ارسال شود. رونوشت رسمی – رونوشت رسمی، دیپلم، و ترک نمرات امتحانات از مدارس متوسطه و پس از متوسطه (به انگلیسی). 

رشته های مشابه

رشته طراحی محصول

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-20

تاریخ شروع

2022-09-29

رشته فناوری اطلاعات (کاربرد و توسعه پایگاه داده)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته مهندسی کامپیوتر

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته کسب و کار بین المللی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته علوم اجتماعی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2021-11-01

تاریخ شروع

2022-01-01

رشته زمین شناسی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-01-06

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته مدیریت دریاچه و مخزن

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-09

تاریخ شروع

2022-12-05

رشته فلسفه - تمرکز فلسفه، علم و فناوری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-22

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته گردشگری - مدیریت خدمات مسافرتی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته علوم کامپیوتر

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-08-11

بازگشت به بالا