Master of Business Administration

مطالعات رهبری

دانشگاه اکستر

دانشگاه اکستر

United Kingdom, England, Exeter

برنامه مطالعات رهبری از دانشگاه اکستر در لبه برش تحقیقات به رهبری است. منافع دانشکده از ارزیابی کاربردی فرایندهای توسعه رهبری، تا زیر بنای فلسفی رهبری مدرن را در بر می گیرد و ما برخی از محترم ترین دانشگاهیان را داریم که در اینجا کار می کنند. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 21780

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time / Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-26

تاریخ برگزاری

2023-01-01

درباره این دوره

مشاغل برنامه مطالعات رهبری از دانشگاه اکستر را تشویق می کند به خوبی گرد تحقیقات نظری در میان یکدیگر و دانشجویان PGR ما. ما به کیفیت نشریات مان و تأثیر مثبتمان بر تفکر رهبری افتخار می کنیم. مهارت ها و تخصص است که شما در حال حاضر ساخت اساسی به ادامه توسعه حرفه ای خود را (CPD) ، و بخشی از ابزار خود را در طول زندگی کاری خود را خواهد بود. ما به شدت توصیه می کنیم که دانشجویان ما در محققان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شرکت کنند’ برنامه، ارائه می دهد که آموزش در مهارت هایی مانند:مدیریت تحقیقات اثربخشی شخصی ارتباطات شبکه تیم کارمدیریت حرفه ای

این ها برخی از موضوعات ما در حال حاضر در حال تحقیق:طبیعت کسب و کار و ارزش خدمات مدیریت سازمان داستان کارفرمایان بالا می گویند برای نگه داشتن جلوتر از عملیات بازی و استراتژی در میکرو-استراتژی کسب وکار در تضاد و در حال توسعه محیط های کشور استراتژی های کسب و کار موثر ‘سرویس دهی’ و چگونه آن را توسعه زمینه اجتماعی بازار رویدادها مدیریت کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی چگونه می توانیم مردم را درگیر یادگیری و کشف کنیم؟

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

در نظر گرفته شود، متقاضیان دکترا نیاز به پاسخگویی به الزامات ورودی زیر:مدرک کارشناسی خوب (در انگلستان، حداقل افتخارات کلاس دوم بالا) در یک موضوع مربوطه مدرک کارشناسی ارشد تدریس شده در یک موضوع مربوطه

شرایط شروع تحصیل

اکثر زمینه های موضوعی هیچ مهلت خاصی برای برنامه های کاربردی، هر چند اکثریت دانش آموزان در ماه سپتامبر شروع می شود.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا