Master of Business Administration

(Hons) قانون با جرم شناسی

دانشگاه اسک آنلاین

دانشگاه اسک آنلاین

United Kingdom, England, Colchester

 از طریق (Hons) قانون با برنامه جرم شناسی از دانشگاه اس آنلاین، شما در بخشی از آزمون مقدماتی وکلاء جدید (SQE) آماده خواهد شد، و یا به پیشرفت بر روی یک دوره تمرین نوار اگر شما مایل به تبدیل شدن به یک وکیل مدافع، در حالی که در حال توسعه دانش جرم شناسی خود را.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 5306

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-02-15

تاریخ برگزاری

2023-02-10

درباره این دوره

دانشگاه اس آنلاین تنها 100٪ ارائه دهنده آنلاین ارائه یک قانون (Hons) با جرم شناسی، بدون نیاز به سفر به مراکز ارزیابی و یا تکمیل معاینات به موقع است. تو’موضوعات متخصص از جمله حقوق کیفری، جرم شناسی و رفتار مجرمانه در حالی که همچنین به دست آوردن زمینه محکم در بسیاری از موضوعات ضروری قانونی مانند:قراردادهای قانونی قابل اجرا و عواملی که آنها را غیر قابل اجرا مسئولیت تورتی، سهل انگاری و وظیفه مراقبت از قانون املاک واقعی، سهولت ها، وظایف و رهن ها ایجاد و مدیریت تراست ها و معاملات پیچیده اموال نسبت به پایان مطالعه شما، شما یک پروژه تحقیقاتی دقیق در مورد هر موضوع مورد علاقه در محدوده مدرک خود را تکمیل. متناوبا, شما می توانید از طیف وسیعی از ماژول های پیشرفته در موضوعات متخصص را انتخاب کنید. شرکت در انجمن های بحث و بازتاب در نوشته های مجله خود را به شما می دهد مقدار زیادی از فرصت برای ارتباط دوره خود را به تجارب خود و استفاده از مهارت ها و دانش جدید خود را در نقش موجود خود را. دانش حقوقی آینده شما یک کالای بسیار مفید در طیف وسیعی از نقش ها از جمله مدیریت، امور مالی، منابع انسانی، آموزش و پرورش، دولت محلی و مرکزی و بخش داوطلبانه است. بستن در دانش جرم شناسی جدید خود را به نفع شما در هنگام درخواست به نقش در داخل پلیس، زندان ها، مشروطیت و دیگر مواضع عدالت کیفری است.

دوره ها عبارتند از: مهارت های حقوقیو زمینه حقوق   کیفری حقوق عمومی جرم شناسی قانون قرارداد قانون جرم شناسی قانون زمین تورت  حقوق اتحادیه اروپا سهام و تراستویلز و اداره املاک

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

به منظور برآورده کردن شرایط مسیر ورود دانشگاهی برای قانون LLB (Hons) ما با جرم شناسی، شما باید مدارک زیر را به عنوان حداقل:سه A- سطوح و یا معادل به منظور برآورده کردن تجربه کار ورود به مسیر مورد نیاز برای قانون LLB (Hons) ما با جرم شناسی، شما باید معیارهای زیر را برآورده کنید:GCSE ریاضی و انگلیسی در درجه C یا بالاتر، و یا معادل سه سال’ تجربه کاری مربوطه

رشته های مشابه

رشته مدیریت دریاچه و مخزن

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-09

تاریخ شروع

2022-12-05

رشته فلسفه - تمرکز فلسفه، علم و فناوری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-22

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته گردشگری - مدیریت خدمات مسافرتی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته علوم کامپیوتر

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-08-11

رشته مدیریت رویدادها - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته اسپانیایی - تاکید ادبیات هیسپانیک

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته عناصر برنامه MicroBachelor علم داده ها

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

نامشخص

تاریخ شروع

نامشخص

رشته قانون با جرم شناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-12

تاریخ شروع

2023-01-15

رشته توسعه بین المللی با اقتصاد با یک سال در خارج از کشور

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-26

رشته مهندسی ریاضی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-01

تاریخ شروع

2022-08-01

بازگشت به بالا