Master of Business Administration

قانون با جرم شناسی

دانشگاه اسک آنلاین

دانشگاه اسک آنلاین

United Kingdom, England, Colchester

موضوعات مکمل قانون و جرم شناسی گرد هم می آیند در داخل این فکر تحریک قانون آنلاین کوتاه با دوره جرم شناسی از دانشگاه اس آنلاین، که اجازه می دهد تا شما را به توسعه مهارت های بین سازمانی خود را در حالی که به دست آوردن دانش کلیدی در مورد حقوق کیفری.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 5306

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-02-15

تاریخ برگزاری

2023-02-10

درباره این دوره

در این دوره، معادل سطح اول تحصیل در مقطع کارشناسی، شما بررسی خواهید کرد:جنبه های مدنی و جنایی قانون کیفری سیستم حقوقی انگلیسی، بار اثبات و پیشنهاد برای اصلاح جرم شناسی، روانی، توضیحات بیولوژیکی و جامعه شناختی جرم و جنایت نیز چندین ماژول قانون اختیاری و جرم شناسی در دسترس وجود دارد، که به شما این امکان را می دهد که مطالعه خود را به منافع خود خیاطی کنید. شما این فرصت را برای بهبود درک خود را از موضوع دوره را از طریق درگیر کردن انجمن های بحث با همسالان خود و همچنین Q&As زندگی می کنند با معلم خصوصی و بازخورد منظم از کارکنان دانشگاهی داشته باشد. پس از اتمام قانون خود را با دوره جرم شناسی از دانشگاه اسک آنلاین، ما این فرصت را برای شما به پیشرفت در مطالعه قانون LLB (Hons) ما با جرم شناسی ارائه می دهیم. دانش حقوقی آینده شما یک کالای بسیار مفید در طیف وسیعی از نقش ها از جمله مدیریت، امور مالی، منابع انسانی، آموزش و پرورش، دولت محلی و مرکزی و بخش داوطلبانه است. بستن در دانش جرم شناسی جدید خود را به نفع شما در هنگام درخواست به نقش در داخل پلیس، زندان ها، مشروطیت و دیگر مواضع عدالت کیفری است.

دوره ها عبارتند از: مهارت های حقوقی و زمینه حقوق کیفری حقوق عمومی جرم شناسی جرم شناسی و جامعه برخورد با رفتار متخلف  عدالت و مجازات

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

ما معتقدیم که آموزش و پرورش باید برای همه قابل دسترسی باشد. به همین دلیل است که ما ارائه یک مسیر ورود باز — به این معنی که شما هیچ تجربه قبلی دانشگاهی و یا کار به منظور شروع به مطالعه با ما نیاز ندارد. شما همچنین نیاز به برآورده کردن زبان انگلیسی مورد نیاز ما. شما نیاز به تصویب اولین مجموعه واگذاری خود را در سه هفته اول دوره به منظور ادامه مطالعات خود را.

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا