Master of Business Administration

قانون با کسب و کار

دانشگاه اسک آنلاین

دانشگاه اسک آنلاین

United Kingdom, England, Colchester

این قانون با دوره کسب و کار از دانشگاه اسک آنلاین اجازه می دهد تا شما را به مطالعه مدرک کارشناسی کامل، و یا به درک قانونی و تجاری جدید خود را به آن را در طیف وسیعی از نقش اعمال می شود.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 5306

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-01-11

تاریخ برگزاری

2023-01-06

درباره این دوره

چرا ما بزرگ قانون با دوره کسب و کار از دانشگاه اس آنلاین اشتغال متمرکز شده است و شما را با مهارت های مورد نیاز برای مشاغل در بخش حقوقی و همچنین زمینه های مرتبط تجهیز. دانشگاهیان با تجربه و پزشکان حقوقی ماژول های خود را ارائه و کمک به شما برای توسعه دانش و مهارت است که برای عمل قانونی مورد نیاز است. کسب مدرک به رسمیت شناخته شده تنها در 16 ماه از دانشگاه اس، یکی از 30 دانشگاه برتر در بریتانیا (راهنمای کامل دانشگاه 2022). دانش حقوقی آینده شما یک کالای بسیار مفید در طیف وسیعی از نقش ها از جمله مدیریت، امور مالی، منابع انسانی، آموزش و پرورش، دولت محلی و مرکزی و بخش داوطلبانه است. مهارت های کسب و کار شما باز کردن امکانات حرفه ای خود را بیشتر به دست آورید، اجازه می دهد شما را به موفقیت در طیف وسیعی از نقش های تجاری در هر سازمان است.

دوره ها عبارتند از: مهارت های حقوقی و زمینه حقوق کیفری حقوق عمومی کسب و کار محیط زیست کسب و کار و مدیریت مهارت های اصول بازاریابی 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

ما معتقدیم که آموزش و پرورش باید برای همه قابل دسترسی باشد. به همین دلیل است که ما ارائه یک مسیر ورود باز — به این معنی که شما هیچ تجربه قبلی دانشگاهی و یا کار به منظور شروع به مطالعه با ما نیاز ندارد. شما همچنین نیاز به برآورده کردن زبان انگلیسی مورد نیاز ما. شما نیاز به تصویب اولین مجموعه واگذاری خود را در سه هفته اول دوره به منظور ادامه مطالعات خود را.

رشته های مشابه

رشته بازاریابی و روابط عمومی (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-12

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علم داده ها و تجزیه و تحلیل (افتخارات)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-26

رشته جرم شناسی و جامعه شناسی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته گفتار و زبان درمانی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-01-06

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته (Hons) قانون

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته موسیقی - آهنگسازی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-22

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته آشنایی با موسیقی جاز تجاری - گیتار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته وزارتخانه های جوانان (رهبری مسیحی)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته مدیریت کسب و کار با مدیریت منابع انسانی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته کسب و کار و مدیریت (مدیریت خرده فروشی) (با بنیاد گزینه سال) (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-18

تاریخ شروع

2024-01-01

بازگشت به بالا