Master of Business Administration

مطالعات آمریکای لاتین

دانشگاه پیس

دانشگاه پیس

United States, New York, New York City

 برنامه مطالعات آمریکای لاتین از دانشگاه پیس یک برنامه چند انضباطی است که بر اساس فرهنگ، جامعه، سینما، توسعه اقتصادی، و سیاست ساخته شده است که تاریخ، اقتصاد، زبان های مدرن، هنر، انسان شناسی، و مطالعات زیست محیطی را به زندگی خواهد آورد.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 46513

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-06

تاریخ برگزاری

2023-02-15

درباره این دوره

یک برنامه چند               انضباطی که بر اساس جوامع یادگیری متقابل انضباطی ساخته شده بود، بر مضامین فرهنگ، جامعه، سینما، توسعه اقتصادی و سیاست متمرکز بود. عمده تقویت شده توسط دوره های مورد نیاز در عین حال انعطاف پذیر به اندازه کافی برای ارائه دانش آموزان بسیاری از انتخاب در هر منطقه تم. جنبه های نوآورانه شامل تدریس بین رشته ای، دوره های مسافرتی و فرهنگی، کارآموزی، و تعامل مدنی است. اضافه کردن فرصت ها و تجارببرنامه مطالعات آمریکای لاتین از دانشگاه پیس کار می کند از نزدیک با سازمان های دیپلماتیک، فرهنگی، و تجاری برای ارائه آرایه ای هیجان انگیز از گزینه های کارآموزی، از جمله دوره هایی که ارائه کارآموزی خدمات عمومی در یک آژانس نیویورک کار بر روی سوالات آمریکای لاتین یا کارائیب است. این اجازه می دهد تا دانش آموزان به استفاده از وضعیت نیویورک به عنوان یک مرکز فرهنگ لاتین، کسب و کار، و اقتصاد به مزایای حرفه ای سازی. دانش آموزان ممکن است دو برابر عمده در برنامه های انتخاب، گزینه ای است که اجازه به اشتراک گذاری 21 اعتبار، در نتیجه ساخت تکمیل مدرک ممکن است در یک دوره نسبتا کوتاه است. دانش آموزانی که این گزینه را انتخاب می کنند با کارفرمایان معتبر و مدارس تحصیلات تکمیلی به نفع خود پیدا خواهند کرد.

دوره ها عبارتند از:اسپانیایی برای زبان مادری فشرده نقد و بررسی اسپانیایی متوسط اسپانیایی مکالمه متوسط ترکیب اسپانیایی آمریکای لاتین: دوران استعماری مدرن آمریکای لاتین آمریکای لاتین: قرن تغییر اجتماعی و انقلاب کلوسوس آمریکای جنوبی: تاریخ برزیل مدرن

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

Application & FeeIdentificationLetters of Recommendation – Two letters of recommendation from a teacher or counselor who knows you well and cantest to your academic potential and personal characteristics.  مقاله نوشته شده / بیانیه شخصی — یک مقاله / بیانیه شخصی ، حدود 250-650 کلمات در طول ، که کمیته پذیرش در بررسی درخواست شما کمک کند. مقاله / بیانیه شخصی شما ارسال باید تنها از کار اصلی خود را تشکیل می شود. نمرات رسمی آزمون – نمرات رسمی آزمون و سایر مواد آموزشی باید مستقیماً از مرجع یا موسسه آزمون ارسال شود. رونوشت رسمی – رونوشت رسمی، دیپلم، و ترک نمرات امتحانات از مدارس متوسطه و پس از متوسطه (به انگلیسی). 

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا