Master of Business Administration

آشنایی با موسیقی جاز تجاری - گیتار

کالج هامبر

کالج هامبر

Canada, Ontario, Toronto

مقدمه ای بر موسیقی جاز تجاری –  گواهی گیتار از کالج هامبر یک برنامه مبتنی بر عملکرد طراحی شده برای کمک به شما در ارزیابی و تقویت مهارت های خود است.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 12

هزینه سالانه

EUR 11831

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-06

تاریخ برگزاری

2023-02-01

درباره این دوره

مقدمه ای بر موسیقی جاز تجاری – گواهی گیتار از کالج هامبر دانش خود را از اصول موسیقی غربی جامد و توسعه مهارت های عملکرد فعلی خود را از طریق جاز-زمینه های خاص بداهه نوازی، توسعه رپرتوار و اجرای گروه کوچک. شما از برنامه با درک روشن تر از این زمینه و پتانسیل شغلی خود را در درون آن ظهور, و به عنوان یک نامزد قوی تر برای ورود به مدرک موسیقی پس از متوسطه و برنامه های دیپلم. تمام دوره ها تمرکز خاصی بر روی زمینه تجاری/جاز دارند. حرفه ای خود را به عنوان یک دانش آموز در برنامه ما، شما با بسیاری از بهترین نوازندگان جاز کانادا مطالعه، در نتیجه یادگیری پیشه وری به طور مستقیم از جوانب مثبت است. این برنامه به شما کمک خواهد کرد که توانایی ارزیابی دقیق و با اعتماد به نفس مهارت های خود را در رابطه با فرصت های حرفه ای موجود و جهت های شغلی آینده توسعه دهد.

دوره ها عبارتند از: آئورال و    خواندن مواد آهنگ عناصر بداهه نوازی اصول صفحه کلید گوش دادن و تجزیه وتحلیل درس خصوصی  کالج خواندن و نوشتن مهارت

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

دیپلم متوسطه انتاریو (OSSD) یا معادل آن شامل این دوره های مورد نیاز:کلاس ۱۲ انگلیسی (ENG4C یا ENG4U یا معادل آن)سه دوره درجه ۱۱ یا درجه ۱۲ C، M یا U علاوه بر دوره های ذکر شده در بالا

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا