Master of Business Administration

بین المللی کسب و کار و امور مالی

دانشگاه لیدز

دانشگاه لیدز

United Kingdom, England, Leeds

 برنامه بین المللی کسب و کار و امور مالی ارائه شده توسط دانشگاه لیدز به شما دانش عمیق و درک مفاهیم اصلی، شیوه ها و تکنیک های کسب و کار بین المللی در کنار زمینه کامل در حسابداری و امور مالی می دهد.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-27

تاریخ برگزاری

2022-01-15

درباره این دوره

شما بر روی مسائل موضعی در کسب و کار بین المللی و چگونگی طراحی و اجرای استراتژی کسب و کار بین المللی، همراه با ماژول های متخصص در بانکداری و امور مالی تمرکز خواهید کرد. شما دانش و مهارت های مورد نیاز برای درک و مدیریت سازمان های پیچیده در سراسر مرزهای ملی، به ویژه در تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همراه با درک اصول و تکنیک های حسابداری و مالی را توسعه خواهید داد. ماژول های اختیاری به شما اجازه خواهد داد که مدرک خود را با توجه به برنامه ها و منافع شغلی خود را شکل دهید، با موضوعاتی که سهام خصوصی، حسابرسی و راهبری شرکتی را پوشش می دهند. لیدز سیتی منطقه یک قطب پیشرو برای خدمات مالی، حرفه ای و کسب و کار است. با حمایت از تیم اشتغال و فرصت مدرسه کسب و کار، شما فرصت های زیادی برای توسعه شبکه حرفه ای خود و به دست آوردن تجربه کار در طول مطالعات خود را داشته باشد. حرفه ای: این که آیا آرزوهای شغلی خود را با بخش های دولتی نهفته است, شرکت های مشاوره, شرکت های کوچک و متوسط و یا شرکت های بزرگ چند ملیتی, این دوره به شما درک حیاتی از چالش ها, فرصت ها و فرایندهای کسب و کار بین المللی. برنامه بین المللی کسب و کار و امور مالی ارائه شده توسط دانشگاه لیدز طراحی شده است تا شما را برای نقش های متخصص در آماده سازی، به عنوان مثال، مدیریت صادرات، بازاریابی بین المللی، سیاست اقتصادی بین المللی و تجزیه و تحلیل، تجارت بین المللی، و امور مالی کسب و کار بین المللی است. به علاوه، عنصر مالی این دوره شما را قادر خواهد ساخت تا به بنگاه های حسابداری، بانک های سرمایه گذاری، بانک های خیابانی بالا، شرکت های بیمه، بانک های پس انداز، مشاوره مدیریت و اشتغال بخش دولتی بروید.

دوره های شامل مدیریت مالی شرکتهای بزرگمتقابل فرهنگی مدیریت روش های تحقیق در کسب و کار بین المللیمدیریت کسب و کار بین المللی  شرکت های فراملی در اقتصاد جهانیپایان نامه بین المللی کسب و کار 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

A-level: AAAGCSE: 5 GCSEs at grade C/4 or higher including Mathematics grade A/7 and English Language grade B/6 or equivalent, or an appropriate English language qualification. اگر شما یک B/6 در GCSE ادبیات انگلیسی ما درجه 5 یا C/4 به زبان انگلیسی GCSE را قبول کنید.

رشته های مشابه

رشته توسعه بازی ها

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-20

تاریخ شروع

2022-08-10

رشته ارتباطات (روزنامه نگاری) - هوش خلاق و نوآوری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-20

تاریخ شروع

2022-08-09

رشته فلسفه (هونز)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-07

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته برنامه نویسی بازی های کامپیوتری با سال بنیاد (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-28

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته کسب و کار -- هوش خلاق و نوآوری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-02-20

تاریخ شروع

2022-08-09

رشته بازاریابی و روابط عمومی (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-12

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علم داده ها و تجزیه و تحلیل (افتخارات)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-25

تاریخ شروع

2023-01-26

رشته جرم شناسی و جامعه شناسی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته گفتار و زبان درمانی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-01-06

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته (Hons) قانون

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2024-01-01

بازگشت به بالا