Master of Business Administration

مطالعات بین المللی و جهانی - مطالعات اروپا

دانشگاه ایالتی پورتلند

دانشگاه ایالتی پورتلند

United States, Oregon, Portland

مطالعات بین المللی و جهانی – برنامه مطالعات اروپایی از دانشگاه ایالتی پورتلند دوره هایی را ارائه می دهد که این بسته نرم افزاری از تناقضات درون کنگلومرای گسترده و پویا به نام «اروپا» را بررسی می کنند.  

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 28695

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-26

تاریخ برگزاری

2022-08-01

درباره این دوره

ویژگی های کلیدیاروپا چیه؟ زادگاه دموکراسی و فاشیسم؟ مهد تمدن و استعمار؟ نقطه ملاقات امپریالیسم و سوسیالیسم؟ منبع مدرنیته و خشونت؟ تقاطعی از تقسیمات شرقی-غربی و شمالی-جنوبی؟  این دانشکده متشکل از دانش پژوهانی با پیشینه های انضباطی متنوع است که از دیدگاه های بین رشته ای به مسائل پیچیده شهرسازی، نالیسم و پوپولیسم، فرهنگ مدرن، مهاجرت ها، جنبش های اجتماعی و ایده اروپای متحد نزدیک می شوند. آن ها نه تنها دانش حرفه ای بلکه تجربیات شخصی زندگی در اروپای شرقی و غربی را نیز به اشتراک می گذارند. دانشجویان مطالعات بین المللی و جهانی – برنامه مطالعات اروپایی از دانشگاه ایالتی پورتلند می توانند دوره های تحریک کننده فکری را با فرمت های رو در رو و آنلاین انتخاب کنند. دانشگاه ایالتی پورتلند با دانشگاه های متعدد اروپایی تماس هایی دارد که فرصت های تحصیل در خارج از کشور را فراهم می کنند.

دوره های عبارتند از: رهبری بین المللی و تغییر جهانی شدن، نمایندگی و تفاوت در رسانه ها و فیلم مطالعات جهانی ایالات متحده و نظریه جهان & سیاست در توسعه بین المللیدرک تجربه بین المللی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

شما باید تجمعی (به طور کلی) میانگین درجه (GPA) حداقل 2.5 زمانی که به مقیاس درجه بندی 4.0 ایالات متحده تبدیل شده است. نیاز به زبان انگلیسی را برآورده کنید. شما ممکن است در دانشگاه ایالتی پورتلند و یک مسیر فشرده زبان انگلیسی (IELP) پذیرفته شود اگر شما نیاز به زبان انگلیسی PSU را برآورده نمی کند. اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های زبان انگلیسی PSU.

شرایط پرداخت

تخفیف مرزی واشنگتن (WBD) $11,706

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا