Master of Business Administration

عملیات اطلاعاتی و اطلاعاتی

دانشگاه آریزونا

دانشگاه آریزونا

United States, Arizona, Tucson

دانشگاه آریزونا به دانشجویان بین المللی مانند شما در مسیر به سمت مدرک ایالات متحده، هر کجا که شما در جهان هستند کمک خواهد کرد. دانش آموزانی که به دنبال حرفه ای در یک زمینه مرتبط با هوش هستند، مهارت های مورد نیاز خود را با لیسانس علوم کاربردی در عملیات اطلاعات و اطلاعات به دست خواهند آورد. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 14489

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-08-21

تاریخ برگزاری

2023-05-01

درباره این دوره

آموزش و پرورش لیسانس علوم کاربردی در اطلاعات و عملیات اطلاعات در دانشگاه آریزونا در خدمت دانشجویانی که به دست آورده اند همکاران علمی کاربردی، غیر نظامیان کار با پیمانکاران دفاعی، و پرسنل نظامی فعال وظیفه است. تعیین شده به عنوان یک مرکز جامعه اطلاعاتی تعالی دانشگاهی (IC-CAE) توسط سازمان اطلاعات دفاعی، این برنامه دسترسی به توسعه زبان و غوطه ور شدن فرهنگی از طریق مطالعه در خارج از کشور ابتکارات و غوطه ور شدن زبان خارجی برای دانش آموزانی که واجد شرایط بدون هیچ هزینه اضافی فراهم خواهد کرد. تعیین IC-CAE همچنین فرصت های توسعه حرفه ای و استخدام و لبه رقابتی را در هنگام جستجوی کارآموزی هوش و اشتغال در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.  

موضوعات تحت پوشش در برنامه مدرک، زمینه تاریخی و سیاسی زمینه اطلاعاتی را برجسته می کند و درک عمیق تری از مناطق جهانی بحرانی برای جوامع اطلاعاتی ملی و بین المللی آمریکا در اختیار دانشجویان قرار می دهد. 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

میانگین نمره 3.00 محاسبه شده (GPA) (یک "B" یا بهتر از جایی که "A"=4.00) از یک مدرسه متوسطه داشته باشد. سه سال کار دبیرستان داشته باشد. لطفا توجه داشته باشید: اگر شما در حال حاضر در دبیرستان, UA نیاز به دیدن 9–11 کار درجه. اگر شما دبیرستان را به پایان رسانده و سپس UA نیاز به دیدن 10-12 کار درجه. باید و ارائه دیپلم و یا گواهی دبیرستان تکمیل شده است. 

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا