Master of Business Administration

فناوری اطلاعات

دانشگاه مشترک المنافع کارائیب جهانی آنلاین

دانشگاه مشترک المنافع کارائیب جهانی آنلاین

Jamaica, Kingston, Kingston

این کارشناسی فناوری اطلاعات از دانشگاه مشترک المنافع کارائیب جهانی ایجاد شده است به شما تجهیز با مهارت ها و دانش شما نیاز به موفقیت در یک محیط کار واقعی است. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 2164

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2022-11-09

تاریخ برگزاری

2023-01-01

درباره این دوره

دوره فناوری اطلاعات از دانشگاه مشترک المنافع کارائیب محتوای جهانی با عمل فعلی در این زمینه مطلع است، بنابراین هنگامی که شما فارغ التحصیل شما به دنبال پس از حرفه ای ماهر خواهد بود.  برنامه سخت تعادل رقابت های حرفه ای و الزامات دانشگاهی، بنابراین شما یاد بگیرند که چگونه برای حل مشکلات فناوری اطلاعات در دنیای واقعی در حالی که در حال توسعه مهارت های قابل انتقال است که شما را برای یک حرفه موفق آماده است. فرصت های شغلی اینمدرک کارشناسی فناوری اطلاعات با نیازهای صنعت در ذهن توسعه یافته است. در تکمیل موفقیت آمیز این برنامه، شما مهارت های مورد نیاز برای برتری در IT در محیط کار مدرن داشته باشد.امنیت داده هاشبکه توسعهنرم افزارطراحی وب سایت و توسعه

Modules:Computer Data AnalysisMobile Application DevelopmentOperating SystemsDiscrete Mathematics Academic Writing 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

دیپلم متوسطه (بالا) مدرسه، GED، یا گواهی هم ارزی / تفریط یا پاس در سطح 5 GCE O / CSEC عبور می کند در A، B یا C / I،II یا III (از جمله ریاضیات و انگلیسی) و یا کارشناسی بین المللی (IB) و یا معادل (منوط به تایید UCC جهانی)  دانشجویانی که اعتبارات برنامه کارشناسی را با موفقیت به پایان رسانده اند، ممکن است واجد شرایط انتقال تا ۶۰ مورد از آن اعتبارات به برنامه جهانی UCC باشند. تعیین نهایی در مورد واجد شرایط بودن انتقال اعتبارات خواهد شد هنگامی که درخواست و رونوشت (ها) خود را دریافت، بررسی، و تایید شده توسط UCC جهانی ساخته شده است.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا