Master of Business Administration

مدیریت بهداشت و درمان

دانشگاه اسک آنلاین

دانشگاه اسک آنلاین

United Kingdom, England, Colchester

ایجاد شده توسط  کارشناسان موضوع و رهبران صنعت، برنامه مدیریت بهداشت و درمان از دانشگاه اسک آنلاین به شما می دهد دانش عمیق و مهارت های به طور مستقیم به محل کار خود را قابل اجرا؛ و همچنین درک رهبری و رویکردهای مدیریتی به توسعه تیمی و سازمانی در سراسر انواع زمینه های بهداشت و درمان.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 5306

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-01-11

تاریخ برگزاری

2023-01-06

درباره این دوره

در طول این برنامه مدیریت بهداشت و درمان از دانشگاه اسک آنلاین، شما آگاهی از موضوعات بهداشت و درمان موضعی در حالی که شروع به ساخت لینک با مشکلات بهداشت و درمان معاصر و تعامل خود را با کسب و کار و مدیریت به دست آورید. شما همچنین درک اساسی از موضوعات مدیریت از جمله امور مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار به دست آورید. شما یاد خواهید گرفت به رسمیت شناختن چالش های کلیدی معاصر مرتبط با مدیریت بهداشت و درمان، و همچنین چگونه برای برقراری ارتباط ایده های خود را هر دو به صورت دهانه و در زمینه ارائه نوشته شده است. آینده شما با مدرک مدیریت بهداشت و درمان ما، شما قادر خواهید بود برای پیشرفت در طیف گسترده ای از بهداشت و درمان و محیط های مدیریت مرتبط. شما ممکن  است بخواهید مشاغلی را در خدمات بهداشتی عمومی، خصوصی یا جامعه در سطح جهانی در نظر بگیرید؛ یا می توانید شغل خود را در زمینه های مدیریتی مختلفی مانند بیمارستان، پروژه یا مدیریت برنامه بسازید. مهارت ها و دانش به دست آمده از مطالعه برنامه ما نیز به شدت پس از کارفرمایان از طیف گسترده ای از مشاغل در کسب و کار و سلامت به دنبال.

دوره ها عبارتند از:Health Management Global HealthBusiness and Management Skills FinanceHuman Resource Management Health, Society & Public Policy  توسعه شخصی و حرفه ای 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

ما معتقدیم که آموزش و پرورش باید برای همه قابل دسترسی باشد. به همین دلیل است که ما ارائه یک مسیر ورود باز — به این معنی که شما هیچ تجربه قبلی دانشگاهی و یا کار به منظور شروع به مطالعه با ما نیاز ندارد. شما همچنین نیاز به برآورده کردن زبان انگلیسی مورد نیاز ما. شما نیاز به تصویب اولین مجموعه واگذاری خود را در سه هفته اول دوره به منظور ادامه مطالعات خود را.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا