Master of Business Administration

مطالعات جهانی - جوامع جهانی - حقوق بشر، مهاجرت ها، و تاکید جنبش های اجتماعی

دانشگاه آریزونا

دانشگاه آریزونا

United States, Arizona, Tucson

آیا آرزوی حرفه ای در خدمات بین المللی را داري؟ خود را در زبان، تاریخ، فرهنگ و سنت های کشورهای دیگر غوطه ور کنید تا نیازهای منحصر به فرد آنها را درک کنید. این مطالعات جهانی – جوامع جهانی – حقوق بشر، مهاجرت ها، و تاکید جنبش های اجتماعی در دانشگاه آریزونا ارائه می شود. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 38252

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-08-21

تاریخ برگزاری

2023-05-01

درباره این دوره

مطالعات جهانی – جوامع جهانی – حقوق بشر، مهاجرت ها، و جنبش های اجتماعی تاکید دانشجویان در دانشگاه آریزونا به طور انتقادی به مسائل جهانی از لنز بسیاری از رشته ها نگاه می کند. این لیسانس هنر متکی به چارچوب های فکری و تجربی برای ایجاد توانایی برقراری ارتباط، حل مسئله و همدلی در دانش آموزان است. تاکید حقوق بشر، مهاجرت ها و جنبش های اجتماعی چراغی بر جنبش ها و مبارزات جهانی می درخشد. دانش آموزان از حقوق بشر به عنوان یک واقعیت زنده، به عنوان اخلاق قدرت دولتی و به عنوان ابزاری برای فعال سازی اجتماعی و آزادی سیاسی یاد می گیرند. طیفی از رویکردهای نظری اکتشاف نژاد، طبقه، جنسیت، تمایلات جنسی، زبان و قدرت را همان طور که در بسیج های جمعی در آن سوی مرزها بیان می شود، تشویق می کند. دوره های کاری از انسان شناسی و جامعه شناسی گرفته تا تاریخ و جغرافیا. حرفه ای روزنامهنگاری بین المللیکمک هایغیر انتفاعیتحقیقات آموزشو پرورش

دوره ها عبارتند از:ابعاد جهانی شدن: دولت ها، جوامع، و نهادهای ابعاد جهانی شدن: زبان، ادبیات و فرهنگ مسائل جنسیتی و ادبیات زنان در خاورمیانه  آموزش عمومی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

3.00 نمره محاسبه شده به طور متوسط (GPA) ("B" و یا بهتر است که در آن "A"=4.00) از یک مدرسه متوسطه. توجه داشته باشید: محاسبه دوباره GPA در طول فرایند ارزیابی پذیرش رخ می دهد.  سه سال کار دبیرستان داشته باشید. لطفا توجه داشته باشید: اگر شما در حال حاضر در دبیرستان, UA نیاز به دیدن 9–11 کار درجه. اگر شما دبیرستان را به پایان رسانده و سپس UA نیاز به دیدن 10-12 کار درجه. باید و ارائه دیپلم و یا گواهی دبیرستان تکمیل شده است.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا