Master of Business Administration

مدیریت صنعت مد

دانشگاه آ کورونیا

دانشگاه آ کورونیا

Spain, Galicia, A Coruña

برنامه مدرک کارشناسی مدیریت صنعت مد در دانشکده علوم انسانی و مستندات دانشگاه آ کرونا برگزار می شود. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 913

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-05

تاریخ برگزاری

2022-06-29

درباره این دوره

آن دسته از دانش آموزان علاقه مند به صنعت مد مایل به توسعه پروژه های بین المللی خواهد شد آموزش جامد با جهت گیری بین المللی و رویکرد بین رشته ای دریافت کنید. ویژگی های آنها را از طریق عمل پایدار و آموزش آموزش داده می شود، آماده به تجزیه و تحلیل و انجام هر مرحله از یک فرایند تصمیم گیری در مدیریت و همچنین در طراحی، توزیع و زنجیره تامین و تجاری سازی. مدرک مدیریت صنعت مد از سرفصل دانشگاه یک کورونیا حامل ۲۴۰ اعتبار سازمان یافته در چهار دوره دانشگاهی، هر کدام ۶۰ اعتبار است.

دوره ها عبارتند از: هنر و مد مبانی تاریخ اصول طراحی مد اقتصاد: صنعت مد تامین مدیریت زنجیره تامین من: طراحی تدارکات و بیان گرافیک: مد برنامه های کاربردی انسان شناسی لباس و مد

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

دبیرستان ترک صلاحیت برای اعتبار سنجی مدارک کارشناسی از این دبیرستان ترک صلاحیت توسط وزارت آموزش و پرورش اعتبار UNED درخواست اعتبار نامه UNED.

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا