Master of Business Administration

جغرافیای زیست محیطی (Hons)

دانشگاه یورک

دانشگاه یورک

United Kingdom, England, York

این دوره جغرافیای زیست محیطی (Hons) از دانشگاه یورک جنبه هایی از جغرافیای فیزیکی مانند تغییر سطح دریا، محیط های یخچالی و ساحلی و خطرات زیست محیطی را پوشش می دهد. همچنین سایر حوزه های جغرافیای زیست محیطی مانند جغرافیای زیستی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پایداری را در بر می گیرد. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 27512

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-18

تاریخ برگزاری

2023-01-15

درباره این دوره

جغرافیای محیطی بر محیط فیزیکی و تأثیر آن بر انسان تمرکز دارد. درک ادغام جغرافیای فیزیکی و زیست محیطی هرگز مهم تر از امروز برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی پیش روی جهان نبوده است. شما فرصت هایی برای مطالعه اثرات انسانی بر محیط زیست از طریق مطالعه مدیریت منابع طبیعی، حقوق محیط زیست و سیاست و اقتصاد محیط زیست خواهید داشت. مشاغل و مهارت های دوره جغرافیای زیست محیطی (Hons) از دانشگاه یورک به شما کمک خواهد کرد که تبدیل به یک فارغ التحصیل عددی با مهارت های عملی، کاربردی. شما همچنین یاد می گیرید که به وضوح در گزارش های کتبی و در طول ارائه شفاهی ارتباط برقرار کنید. اطلاعات بیشتر در مورد مشاغل و اشتغال. فرصت های شغلی حفاظت ازمحیط زیست تحلیلگرسیاست تحصیلات تکمیلی سیل افسر خطر فارغ التحصیل مشاور محیط زیست مهندس محیط زیستنفت و گاز تحلیلگر

دوره ها عبارتند از: تجزیه و تحلیل داده ها برای تحقیقات زیست محیطی پویا زمین  اصول اکولوژیکی برای محیطزیست، پروژه توسعه ومحیط زیست جامعه برای جغرافیای محیط زیست و علوم محیط زیست جغرافیای محیط زیستپژوهش جغرافیای فیزیکی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

سطح AAB شامل جغرافیا یا زمین شناسی به علاوه یکی از موارد زیر: زیست شناسی، شیمی، مطالعات زیست محیطی، جغرافیا، زمین شناسی، ریاضیات، فیزیک، روانشناسی یا زندگی و علوم سلامت دسترسی به آموزش عالی دیپلم 36 اعتبار در تمایز و 9 اعتبار در شایستگی و یا بالاتر BTEC ملی تمدید دیپلم DDD کمبریج قبل از-U D3, D3, M2کارشناسی اروپا 80٪ به طور کلی بین المللی کارشناسی 35 امتیاز

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا