Master of Business Administration

علوم زمین (Hons)

دانشگاه استلنبوش

دانشگاه استلنبوش

South Africa, Western Cape, Stellenbosch

برنامه افتخارات در علوم زمین (Hons) در دانشگاه Stellenbosch از سه ماژول اجباری، یک پروژه تحقیقاتی و دو ماژول دیگر از یکی از دو جریان تشکیل شده است. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 12

هزینه سالانه

EUR 3407

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-02-13

تاریخ برگزاری

2022-10-31

درباره این دوره

حقایق کلیدی محتوای هر یک از این ماژول ها بیشتر به بخش هایی در سطح دپارتمان تقسیم می شود و ممکن است از سال به سال متفاوت باشد.  این دپارتمان که علوم زمین (Hons)  را در دانشگاه استلنبوش ارائه می دهد، می تواند تصمیم بگیرد بسته به در دسترس بودن کارکنان و شماره های دانشجویی، ماژول یا جریان داده شده ای ارائه نداد. محتوای خاص جریان ها و ماژول ها برای هر سال قبل از شروع سال افتخارات ارائه شده است. شما می توانید عناصر ماژول های مختلف را با مشورت با سرپرستان خود و هماهنگ کننده افتخارات.

دوره ها شامل:زمین شناسی روش های تحقیقاتی آفریقای جنوبی در مفاهیم علوم زمین در تکامل پوسته ای  زمین شناسی اقتصادیزباله های خطرناک ارزیابی خاکو سیستم های آب

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

قرارداد شما فرم پشتیبانی دانشجویی (دانشجویان با نیازهای ویژه)   مدارک مدارک مدرک زبان انگلیسی مدرک کارشناسی با زمین شناسی به عنوان رشته  به طور متوسط علامت نهایی حداقل 65 ٪ برای زمین شناسی اگر شما به طور متوسط علامت نهایی 55 – 64٪ برای زمین شناسی به دست آورد، شما برای افتخارات در نظر گرفته خواهد شد. با این حال ، وزارت علوم زمین می تواند تصمیم به ارزیابی تمام برنامه های کاربردی به صورت جداگانه اگر شما یک علامت نهایی بین 55 تا 59 ٪ برای زمین شناسی به دست آورده اند و شما توسط وزارت برای پذیرش در برنامه افتخارات توصیه می شود ، شما همچنین باید توسط هیئت علمی دانشکده علوم مهارت های کامپیوتر پایه تایید

شرایط پرداخت

National – Tuition: R48,732 SADC – minimum compulsatory initial fee: R60,000; Tuition: R0 Africa – minimum compulsatory initial fee R60,000;   شهریه: R30,025بقیه جهان – حداقل هزینه اجباری اولیه: R60,000; شهریه R60,050.

رشته های مشابه

رشته گفتار و زبان درمانی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-01-06

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته (Hons) قانون

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته موسیقی - آهنگسازی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-22

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته آشنایی با موسیقی جاز تجاری - گیتار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2023-02-01

رشته وزارتخانه های جوانان (رهبری مسیحی)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته مدیریت کسب و کار با مدیریت منابع انسانی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته کسب و کار و مدیریت (مدیریت خرده فروشی) (با بنیاد گزینه سال) (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-18

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته روانشناسی - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته عربی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته درک جهانی و بین فرهنگی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

بازگشت به بالا