Master of Business Administration

(Hons) روانشناسی جنایی

دانشگاه اسک آنلاین

دانشگاه اسک آنلاین

United Kingdom, England, Colchester

این (Hons) برنامه روانشناسی جنایی از دانشگاه اسک آنلاین به شما این فرصت را می دهد تا در کنار متخصصان همکار و همکلاسی ها تحصیل کنید تا در ماژول های تفکر برانگیزی که موضوعاتی مانند پروفایل مجرم، مدیریت ریسک و توانبخشی مجرم را پوشش می دهند، شرکت کنید.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 5306

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-01-11

تاریخ برگزاری

2023-01-06

درباره این دوره

دوره ما بر اهمیت عمل مبتنی بر شواهد همراه با ادغام نظریه روانی برای درک، کاهش و جلوگیری از رفتار متخلف تاکید می کند. شما همچنین زمینه های اصلی روانشناسی از جمله روانشناسی شناختی، اجتماعی و رشدی را مطالعه خواهید کرد. شما این فرصت را خواهید داشت که موضوعات جذابی از جمله:مطالعه عوامل اجتماعی که بر فرد تاثیر می دارند را بررسی کنید’زندگی میکند جرم و جنایت از دیدگاه روانی و جامعه شناختی درک اهمیت روانشناسی پزشکی قانونی در سیستم عدالت کیفری. مسئولیت جنایی و تعاریف کلیدی مرتبط با جرم و جنایت تاریخ و دیدگاه های نظری در قربانی شناسی در نهایت، شما’قادر خواهید بود برای ساخت بر روی مهارت های تحقیقاتی خود را در طول برنامه از طریق پروژه نهایی خود را در یک موضوع روانشناسی جنایی است که مورد علاقه شخصی به شما به دست آورد. آینده شما (Hons) برنامه روانشناسی جنایی از دانشگاه اسک آنلاین خود را به اکثر مشاغل درون عدالت کیفری وام می دهد، اما مهارت ها و دانش به دست آمده از مطالعه این برنامه نیز به شدت پس از کارفرمایان از طیف گسترده ای از بخش ها از جمله امنیت، بازاریابی، تحقیق، آکادمی و کسب و کار.

دوره ها عبارتند از:مبانی یادگیری مؤثر در روانشناسیجرایم روانشناسیاجتماعی & جامعه روانشناسی شناختی مجرمپروفایل روش های تحقیق روانشناسی زیستی روانشناسی شناختی پیشرفته  تفاوت های فردی، احساسات و رفتارهاروانشناسی کمی 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

به منظور برآورده کردن شرایط مسیر ورود دانشگاهی برای کارشناسی ما (Hons) روانشناسی جنایی، شما باید مدارک زیر را به عنوان حداقل:سه A- سطوح و یا معادل به منظور برآورده کردن تجربه کار ورود به مسیر مورد نیاز برای کارشناسی ما (Hons) روانشناسی جنایی، شما باید معیارهای زیر را برآورده:GCSE ریاضی و انگلیسی در درجه C یا بالاتر، و یا معادل سه سال’ تجربه کاری مربوطه

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا