Master of Business Administration

علوم کامپیوتر - بیونفورماتیک

دانشگاه مک گیل

دانشگاه مک گیل

Canada, Quebec, Québec

Computer Science – Bioinformatics research at lies at McGill University the intersection of biological/medical sciences and mathematics/computer science/engineering. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 11635

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-01

تاریخ برگزاری

2022-03-01

درباره این دوره

قصد علوم کامپیوتر – گزینه بیونفورماتیک از دانشگاه مک گیل آموزش دانشجویان برای محقق شدن در این زمینه بین رشته ای است. ویژگی های کلیدی  این شامل توسعه استراتژی برای طراحی تجربی، ساخت ابزار برای تجزیه و تحلیل مجموعه داده ها، استفاده از تکنیک های مدل سازی، ایجاد ابزار برای دستکاری داده های بیونفورماتیک، ادغام پایگاه داده های زیستی و استفاده از الگوریتم ها و آمار.

دوره ها عبارتند از:پایاننامه سمینار بیونفورماتیکدکترا. پیشنهاد جامعپایان نامه و بررسی منطقه بیونفورماتیک: زیست شناسی مولکولی بیونفورماتیک: پروتئومیک

درخواست سرمایه

دانشگاه مک گیل متعهد به ارائه حمایت مالی از تحصیلات تکمیلی است. مک گیل از طریق مطالعات تحصیلات تکمیلی و فوق دکترا (جی پی اس) و دیگر واحدهای دانشگاهی، در حال کار برای افزایش تعداد فلوشیپ ها و بورسیه های دانشجویی، کاوش در راه های جدید برای حمایت دانشجویی، و آسان تر کردن پرداخت وجوه موجود است. حمایت از بودجه رقابتی ما ارائه می دهد، همراه با هزینه پایین مونترال برای زندگی، باعث می شود مطالعات تحصیلات تکمیلی در مک گیل یک سرمایه گذاری آموزشی عاقلانه است.

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

برنامه درسی Vitae بیانیه ای از هدف تحصیلات تکمیلی آزمون رکورد 

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا