Master of Business Administration

کسب و کار -- لجستیک و تامین زنجیره مدیریت عمده

سوینبرن آنلاین

سوینبرن آنلاین

Australia, Victoria, Melbourne

یاد بگیرید چگونه به برنامه ریزی و مدیریت جریان کالا و منابع در بازار جهانی — اضافه کردن کسب و کار — لجستیک و تامین زنجیره مدیریت عمده به Swinburne آنلاین خود را.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 28436

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

Full Time / Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-03-14

تاریخ برگزاری

2023-03-04

درباره این دوره

گسترش دانش خود و مهارت های مورد نیاز برای گرفتن پیش رو در زمینه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین. این صلاحیت به شما کمک خواهد کرد تا مدیریت پروژه و مهارت های مذاکره خود را توسعه، یادگیری چگونگی تهیه محصولات و مدیریت دست زدن به آنها، ذخیره سازی و توزیع. آموزش داده شده توسط متخصصان صنعت ، لیسانس کسب و کار — لجستیک و تامین زنجیره مدیریت عمده در Swinburne آنلاین به شما مهارت های واقعی و تجربه شما می توانید بلافاصله در طیف وسیعی از صنایع اعمال می شود ، از جمله حمل و نقل ، خانهداری و تولید. آنچه شما مدیریت پیدا کردنچگونهبرای شناسایی و حل مشکلات لجستیکی از طریق سیستم های مدیریت موثر یاد بگیرند. تدارکات یادگیری درمورد روند خرید و چگونه به تصمیم گیری خرید. لجستیک جهانی کشف چگونهتدارکات و زنجیره تامین توابع صنعت در بازار جهانی است. مدیریت عملیات یادبگیرید چگونه برای مدیریت عملیات در هر سطح از زنجیره تامین. درک ریسک کاوششیوه های محبوب و توسعه استراتژی برای مدیریت و به حداقل رساندن خطر. فرصت های شغلیتامین و توزیع برنامه های مدیر، سازماندهی، هدایت، کنترل و هماهنگی عرضه، ذخیره سازی و توزیع کالاهای تولید شده توسط یک سازمان است. مدیریت زنجیره تامینبرنامه ریزی و سازماندهی حرکت کالا و مواد. مدیریت صادرات و وارداتمدیریت فرایندهای واردات و صادرات در راستای قوانین حاکم.تحلیلگر پر کردن اطمیناناز فرایندهای لجستیکی و شیوه های پر کردن سهام اجرا کارآمد. مدیر عملیات لجستیک برعملیات یک مرکز توزیع نظارت می کند.

شامل: اطلاعات مالی برای تصمیم گیری مدیریتعملیات مدیریتتدارکات مدیریت حمل ونقل  صنعت مشاوره پروژه درک مدیریتریسک پیشرفته نوآورانهکسب و کار یادگیری تمرین و برقراری ارتباط برای عمل کسب و کار نوآورانه

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

CRICOS 00111D غیر سال 12 ورود تکمیل و یا تکمیل جزئی از صلاحیت فوق العاده تایید شده (از جمله دیپلم، دیپلم های پیشرفته، مدارک کاردانی و مدارک تحصیلی). معیارهای عملکرد اضافی و الزامات پیش نیاز نیز ممکن است اعمال شود. دانشجویان پذیرفته شده در این دوره با مطالعات فوق العاده قبلی که برآورده بخشی از الزامات دانشگاهی این دوره ممکن است واجد شرایط برای اعتبار دانشگاهی. سال 12 ورود موفق تکمیل گواهی آموزش و پرورش ویکتوریا (VCE) و یا معادل آن، مانند بین ایالتی یا بین المللی سال 12 صلاحیت.

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا