Master of Business Administration

کسب و کار و مدیریت

دانشگاه اسک آنلاین

دانشگاه اسک آنلاین

United Kingdom, England, Colchester

کسب مهارت های مدیریت  اساسی و قدردانی از دنیای کسب و کار مدرن با این دوره کوتاه آنلاین کسب و کار و مدیریت از دانشگاه اسک آنلاین است که معرفی مفاهیم کلیدی کسب و کار.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

هزینه سالانه

EUR 5306

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

/ Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2023-01-11

تاریخ برگزاری

2023-01-06

درباره این دوره

در دسترس به عنوان اولین گام به سمت هر یک از مدارک کسب و کار کارشناسی کامل ما، بلکه مفید به عنوان یک صلاحیت مستقل، شما موضوعاتی مانند: ایجاد موثر تیم های کار اصول بازاریابی و تاثیر بر مصرف کنندگان محیط اقتصادی که در آن کسب و کار عمل حسابداری مالی و مدیریت این دوره کسب و کار و مدیریت مطالعه از دانشگاه اسک آنلاین نیز شامل مقدمه ای بر یادگیری آنلاین و بهترین شیوه ها برای گرفتن بیشتر از فرصت های مطالعه خود را. با انجمن های بحث جذاب، Q&As زندگی می کنند و ورودی های مجله بازتابی، شما راه های زیادی برای تحکیم یادگیری خود و اعمال آن را به موقعیت هایی که در زندگی شخصی و حرفه ای خود را به وجود می آیند داشته باشد. آینده شما مهارت ها و دانش به دست آمده را از طریق این دوره کوتاه را می توان عملا به هر حرفه ای اعمال می شود، به عنوان یک کسب و کار خوب acumen مهارت فوق العاده قابل انتقال است. به طور خاص، نقش های درون امور مالی، مشاوره، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت عملیات و حسابداری برای دانشجویان ما، و البته های مدیریت عمومی مناسب است. اگر شما مایل به بهبود بیشتر مهارت های کسب و کار و دانش خود را، و سپس پیشرفت بر روی یکی از مدارک کارشناسی کامل ما در مدیریت و یا بازاریابی می تواند یک انتخاب جامد ثابت کند.

دوره ها عبارتند از: یادگیری موثر کسب و کار و مدیریت مهارت های اصول بازاریابی  مدیریت منابع انسانی محیطزیست کسبو کار مالیمهارت های اصلی و اشتغال

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

ما معتقدیم که آموزش و پرورش باید برای همه قابل دسترسی باشد. به همین دلیل است که ما ارائه یک مسیر ورود باز — به این معنی که شما هیچ تجربه قبلی دانشگاهی و یا کار به منظور شروع به مطالعه با ما نیاز ندارد. شما همچنین نیاز به برآورده کردن زبان انگلیسی مورد نیاز ما. شما نیاز به تصویب اولین مجموعه واگذاری خود را در سه هفته اول دوره به منظور ادامه مطالعات خود را.

رشته های مشابه

رشته سیاست، فلسفه و جامعه - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته (Hons) قانون با جرم شناسی (آنلاین)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2024-01-01

رشته بهداشت و درمان و مراقبت های اجتماعی (بالا به بالا) (Hons)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-07-04

رشته بنیادهای پلیس

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-01-09

تاریخ شروع

2022-10-21

رشته روانشناسی (روانشناسی پزشکی قانونی) - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته قوانین

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-07-25

تاریخ شروع

2022-08-24

رشته بهداشت عمومی - نظریه سیستم های بهداشتی و تاکید بر عمل

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-21

تاریخ شروع

2023-05-01

رشته کلاسیک - برنامه بنیاد کارشناسی

سطح دوره

preparation

ددلاین ثبت نام

2022-01-06

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته ریاضیات

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-27

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته مددکار اجتماعی (آنلاین)

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

نامشخص

تاریخ شروع

نامشخص

بازگشت به بالا