Master of Business Administration

مدیریت کسب و کار و نوآوری دیجیتال (آنلاین)

GBSB مدرسه کسب و کار جهانی

GBSB مدرسه کسب و کار جهانی

Spain, Catalonia, Barcelona

مدیریت کسب و کار و نوآوری دیجیتال (آنلاین) در GBSB جهانی کسب و کار مدرسه آماده دانش آموزان برای تبدیل شدن به حرفه ای تبدیل کسب و کار سنتی و دیدار با تقاضا برای حضور دیجیتال.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 5750

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

/ آنلاین /

مدل زمانی

Full Time / Part Time

تاریخ شروع ثبت نام

2022-10-04

تاریخ برگزاری

2023-01-01

درباره این دوره

دانش آموزان حرفه ای مدیریت کسب و کار و نوآوری دیجیتال (آنلاین) در GBSB جهانی کسب و کار مدرسه ارائه می دهد پشتیبانی برای کمک به دانش آموزان برنامه ریزی و رسیدن به موفقیت شغلی در اروپا و در سراسر جهان است. استفاده از طیف گسترده ای از خدمات توسعه حرفه ای GBSB جهانی کسب و کار مدرسه ارائه می دهد از کارگاه های حرفه ای و ارائه شرکت های بزرگ در محوطه دانشگاه به منابع ارزیابی حرفه ای.

لیسانس مدیریت کسب و کار و نوآوری دیجیتال از مدرسه کسب و کار جهانی GBSB شامل متدولوژی های مدرن، مطالعات موردی، تجزیه و تحلیل موقعیتی، بازی های شبیه سازی، و پروژه های عملی را به برنامه درسی اصلی از طریق یک رویکرد عمل گرایانه، آماده کردن دانش آموزان برای دیدار با چالش های زندگی واقعی امروز سر در.

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

سطح A/S یا A در سطح مناسب یا آزمون گواهی ماتریسی با سه امتحان موضوعی با نمرات A، B، C یا D؛ دیپلم بین المللی کارشناسی با 34 امتیاز؛ یا ریاضیات در حداقل نمره 4 (HL / SL) و یک موضوع مربوط به برنامه در حداقل نمره 4 (HL / SL) ؛ GCSE /IGSCE "O" سطوح: پنج امتحان موضوعی با نمرات A، B، C یا D، و A/S یا A سطوح: سه امتحان موضوعی با نمرات A، B، C یا D؛ برنامه AP; سایر دبیرستان ترک گواهی یا معادل (سیستم های آموزشی دیگر).

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا