Master of Business Administration

مدیریت کسب و کار و نوآوری دیجیتال

GBSB مدرسه کسب و کار جهانی

GBSB مدرسه کسب و کار جهانی

Spain, Catalonia, Barcelona

مدیریت کسب و کار و نوآوری دیجیتال در GBSB جهانی کسب و کار مدرسه آماده دانش آموزان برای تبدیل شدن به حرفه ای تبدیل کسب و کار سنتی و دیدار با تقاضا برای حضور دیجیتال.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 8750

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-10-04

تاریخ برگزاری

2023-01-01

درباره این دوره

حرفه ای مدیریت کسب و کار و نوآوری دیجیتال در GBSB  جهانی کسب و کار مدرسه ارائه می دهد پشتیبانی برای کمک به دانش آموزان برنامه ریزی و دستیابی به موفقیت شغلی در اروپا و در سراسر جهان است. استفاده از طیف گسترده ای از خدمات توسعه حرفه ای GBSB جهانی کسب و کار مدرسه ارائه می دهد از کارگاه های حرفه ای و ارائه شرکت های بزرگ در محوطه دانشگاه به منابع ارزیابی حرفه ای.

لیسانس مدیریت کسب و کار و نوآوری دیجیتال از مدرسه کسب و کار جهانی GBSB شامل متدولوژی های مدرن، مطالعات موردی، تجزیه و تحلیل موقعیتی، بازی های شبیه سازی، و پروژه های عملی را به برنامه درسی اصلی از طریق یک رویکرد عمل گرایانه، آماده کردن دانش آموزان برای دیدار با چالش های زندگی واقعی امروز سر در.

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

سطح A/S یا A در سطح مناسب یا آزمون گواهی ماتریسی با سه امتحان موضوعی با نمرات A، B، C یا D؛ دیپلم بین المللی کارشناسی با 34 امتیاز به طور کلی و یا دیپلم IB با پیشرفت خاص در موضوعات سطح بالاتر / استاندارد؛GCSE /IGSCE "O" سطوح: پنج امتحان موضوعی با نمرات A، B، C یا D، و A/S یا A سطوح: سه امتحان موضوعی با نمرات A، B، C یا D؛ برنامه AP; سایر گواهینامه ترک دبیرستان یا معادل آن (سایر سیستم های آموزشی، به عنوان مانند. دیپلم ملی دبیرستان، هر عنوان آموزش بین المللی مربوطه دیگر مانند دیپلم بین المللی قرار دادن پیشرفته (APID)، گواهی پیشرفته بین المللی آموزش و پرورش (AICE).

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا