Master of Business Administration

مهندسی بیو سیستمز

دانشگاه تنسی ناوکسویل

دانشگاه تنسی ناوکسویل

United States, Tennessee, Knoxville

دانشجویان درخواست پذیرش در برنامه دکتری باید شواهدی مبنی بر توانایی انجام و گزارش تحقیقات مستقل به رضایت دانشکده گروه ارائه دهند. پایان نامه کارشناسی ارشد تایید شده معمولاً برای این منظور قابل قبول خواهد بود. برنامه مهندسی بیو سیستمز توسط دانشگاه تنسی ناکسیویل ارائه می شود.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 30599

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-01-20

تاریخ برگزاری

2021-06-15

درباره این دوره

برای کسب مدرک تحصیلی، هر دانشجوی دکتری باید حداقل ۷۵ ساعت اعتباری اعتبار تحصیلات تکمیلی تأیید شده (فراتر از مدرک کارشناسی) را در رشته های مهندسی و پشتیبانی سیستم های زیستی (مهندسی، روش های محاسباتی، علوم کشاورزی و زیستی، و دیگر حوزه های مرتبط) تکمیل کند. از 75 ساعت اعتباری، 48 باید در دوره های شماره بیش از 500 (از جمله 24 ساعت اعتباری البته BSE 600) و 6 ساعت اعتباری دوره در دانشگاه تنسی، ناوکسویل، تعداد بیش از 600. سایر الزامات خاص برای حداقل 75 ساعت اعتباری در زیر ذکر شده است. تمرکز علوم و مهندسی انرژی این تمرکز با همکاری مرکز تحقیقات بین رشته ای و تحصیلات تکمیلی (CIRE) ارائه می شود. CIRE یک تلاش مشترک بین کالج مهندسی، دیگر کالج های UTK، موسسه کشاورزی UT، و آزمایشگاه ملی اوک ریج است. دانشجویانی که مایل به پیگیری این تمرکز هستند به طور معمول 6 ساعت اعتباری Core و 3 ساعت اعتباری دوره های دانش وسعت مشخص شده تحت دکترای علوم و مهندسی انرژی را به پایان خواهند رساند.  برنامه مهندسی بیو سیستمز توسط دانشگاه تنسی ناکسیویل ارائه می شود.

دوره ها عبارتند از: تکنیک های مدل سازی و کاربردهای مدل سازی ریاضی برای مهندسین سمینار تحقیقات دکترا و پایان نامه

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

تکمیل آنلاین درخواست تحصیلات تکمیلی برای پذیرش هزینه درخواست غیر قابل استرداد  یک متن غیر رسمی از تمام کالج ها و دانشگاه ها حضور داشتند ارائه شده در-خط در زمان درخواست به مدرسه تحصیلات تکمیلی ارائه رونوشت رسمی و گواهی مدرک دپارتمان درخواست مرجع نامه ها و یا فرم های رتبه بندی

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا