Master of Business Administration

لیسانس طراحی محیط زیست

دانشگاه استرالیای غربی

دانشگاه استرالیای غربی

Australia, Western Australia, Perth

لیسانس طراحی محیط زیست از دانشگاه استرالیای غربی یک منطقه مطالعه گسترده است که شامل طراحی و برنامه ریزی در رابطه با محیط های طبیعی و ساخته شده است. این ترویج هم افزایی بین اشیاء و تنظیمات، فرم ساخته شده و چشم انداز در سراسر طیف وسیعی از مقیاس ها، آب و هوا ها و فرهنگ ها. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 27131

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-02-28

تاریخ برگزاری

2022-06-14

درباره این دوره

گنجاندن معماری، معماری منظر، طراحی شهری و برنامه ریزی زیست محیطی، شامل تجزیه و تحلیل، تصور و بازنمایی مکان ها، اشیاء و سیاست ها در حالی است که محیط های ما را شکل می دهند. چرا مطالعه لیسانس طراحی محیط زیست از دانشگاه استرالیای غربی شما خواهد شد یادگیری از کارکنان دانشگاهی که رهبران در زمینه های خود را شما می توانید با شرکای صنعت از بخش های خصوصی و دولتی درگیر شما’خواهد شد سوار بر حرفه ای ضروری به شکل گیری آینده ما ساخته شده و محیط های طبیعی فرصت های شغلی معمار حفاظت محیط زیست مشاور برنامه ریز محیط زیست معمار چشم انداز شهری و منطقه ای طراح شهریبرنامه ریز

رشته های معماری دردسترس (گسترده عمده)جغرافیای زیست محیطی و برنامه ریزیمعماری منظر 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

CRICOS CODE 102863D To be considered for this course you need to: achieve the University’حداقل نمره ورود نشان میدهد صلاحیت زبان انگلیسی برآورده هر گونه پیش نیاز برای رشته های مورد علاقه خود را (مراجعه به توضیحات اصلی فردی برای جزئیات پیش نیاز)

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا