Master of Business Administration

لیسانس طراحی محیط زیست

دانشگاه استرالیای غربی

دانشگاه استرالیای غربی

Australia, Western Australia, Perth

لیسانس طراحی محیط زیست از دانشگاه استرالیای غربی یک منطقه مطالعه گسترده است که شامل طراحی و برنامه ریزی در رابطه با محیط های طبیعی و ساخته شده است. این ترویج هم افزایی بین اشیاء و تنظیمات، فرم ساخته شده و چشم انداز در سراسر طیف وسیعی از مقیاس ها، آب و هوا ها و فرهنگ ها. 

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 27131

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-02-28

تاریخ برگزاری

2022-06-14

درباره این دوره

گنجاندن معماری، معماری منظر، طراحی شهری و برنامه ریزی زیست محیطی، شامل تجزیه و تحلیل، تصور و بازنمایی مکان ها، اشیاء و سیاست ها در حالی است که محیط های ما را شکل می دهند. چرا مطالعه لیسانس طراحی محیط زیست از دانشگاه استرالیای غربی شما خواهد شد یادگیری از کارکنان دانشگاهی که رهبران در زمینه های خود را شما می توانید با شرکای صنعت از بخش های خصوصی و دولتی درگیر شما’خواهد شد سوار بر حرفه ای ضروری به شکل گیری آینده ما ساخته شده و محیط های طبیعی فرصت های شغلی معمار حفاظت محیط زیست مشاور برنامه ریز محیط زیست معمار چشم انداز شهری و منطقه ای طراح شهریبرنامه ریز

رشته های معماری دردسترس (گسترده عمده)جغرافیای زیست محیطی و برنامه ریزیمعماری منظر 

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

CRICOS CODE 102863D To be considered for this course you need to: achieve the University’حداقل نمره ورود نشان میدهد صلاحیت زبان انگلیسی برآورده هر گونه پیش نیاز برای رشته های مورد علاقه خود را (مراجعه به توضیحات اصلی فردی برای جزئیات پیش نیاز)

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا