Master of Business Administration

انسان شناسی

دانشگاه چینی هنگ کنگ

دانشگاه چینی هنگ کنگ

Hong Kong (SAR), , Hong Kong

مردم شناسی از دانشگاه چینی هنگ کنگ بر انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی، و باستان شناسی تمرکز دارد. محتوای دوره اصول و روش شناسی انسان شناسی، مطالعات قوم شناسی چین، هنگ کنگ و جهان و مسائل معاصر را پوشش می دهد.  

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 17776

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-01

تاریخ برگزاری

2023-01-06

درباره این دوره

در انسان شناسی از دانشجویان دانشگاه چینی هنگ کنگ به دست آوردن یک آموزش عمومی در انسان شناسی، و در سال های سوم و چهارم، دانش و مهارت های کار میدانی خود را توسط تعداد زیادی از دوره های انتخابی تحکیم، قادر می سازد دانشجویان به دنبال منافع خود را در داخل نظم و انضباط، و همچنین با پروژه سال پایانی خود، که در آن آنها از نزدیک با یک استاد کار می کنند تا یک پروژه قوم شناسی را به انتخاب خود انجام دهند. دانشجویان انسان شناسی از دانشگاه چینی هنگ کنگ خواهد شد:درک تنوع فرهنگی جهان و جهانی انسان; میدان های فرعی انسان شناسی را بشناسید، و بتوانند با استفاده از ایده های خود فکر کنند؛ دانستن و قادر به فکر کردن با استفاده از داده ها و روش های باستان شناسی؛ درک و قادر به اعمال تئوری های مختلف توضیح پدیده های فرهنگی اجتماعی؛ قادر به طراحی و انجام پروژه های مختلف با استفاده از ابزارها و دیدگاه های انسان شناختی باشد؛ و بتواند با استفاده از حالت های انسان شناختی درک، انتقادی و ادراکی در مورد جامعه و جهان فرد فکر کند.

دوره ها عبارتند از:انسان ها و فرهنگ درک تاریخ انسان شناسی نظریه انسان شناسی نظریه آنت معاصر جهان مردم شناسی زمینه انسان شناسی روش هایاقتصاد، فرهنگ و قدرت

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

Level 3 or above in Chinese Language and English Language; andLevel 2 or above in Mathematics and Citizenship and Social Development / Liberal Studies; andLevel 3 or above in any 2 Category A: New Senior Secondary Subjects (NSS), GCE-AL / International-AL / IB / Other high school qualifications Post-secondary qualificationsHave other exceptional achievements which merit admission. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پذیرش دانشگاه مراجعه کنید

شرایط پرداخت

HK $ 42،100 در سال برای دانش آموزان ملی HK $ 145،000 در سال برای دانشجویان بین المللی 

شرایط شروع تحصیل

برای دانشجویان غیر JUPAS و بین المللی مهلت تمدید شده برای ارائه برنامه های کاربردی تا 31 مه وجود دارد. بین المللی: 15 اکتبر:روز اطلاعات برای پذیرش در مقطع کارشناسی 17 نوامبر: مهلت درخواست برای دور پیشنهاد پیش (1)5 ژانویه: مهلت درخواست برای دور به طور منظم (1)

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا